Prezidentka v Aachene: Európska demokracia potrebuje strážcov a ochrancov

Prezidentka v Aachene: Európska demokracia potrebuje strážcov a ochrancov

Našou úlohou je prinavrátiť Európe jej rovnováhu, vyhlásila v príhovore v nemeckom Aachene prezidentka SR Zuzana Čaputová. 

„Po tých, ktorí obnovili a zjednotili Európu, musí byť naša generácia európskych lídrov generáciou strážcov a ochrancov. Pretože výziev, ktorým dnes čelíme, je veľa.“

Prezidentka SR vystúpila s príhovorom o súčasných výzvach, ktorým čelí Európa, na slávnostnej večeri, ktorá sa konala v piatok 1. októbra 2021 v predvečer odovzdávania Ceny Karola Veľkého. Medzi pozvanými boli okrem prezidentky SR aj ďalšie významné osobnosti európskej politiky. 

Európa podľa prezidentky potrebuje rovnováhu medzi našimi právami a záväzkami. Takú rovnováhu, v ktorej môžeme mať rôzne názory, ale kde nás všetkých spájajú hodnoty slobody, solidarity a liberálnej demokracie.

Prezidentka je presvedčená, že každá krajina, ktorá vstúpila do Európskej únie aj každá, ktorá  sa o vstup usiluje, musí byť a zostať liberálnou demokraciou. „Znamená to, že právny štát, deľba moci a nezávislosť súdnictva, sloboda médií alebo ochrana menšín sú posvätné. Ak tieto základné kamene, na ktorých je postavené naše spoločenstvo, čelia útoku, musíme konať na ich obranu, aby sme obnovili rovnováhu.“

Podľa prezidentky by sme nemali tráviť príliš veľa času diskusiami o tom, ako sa dnes podkopáva naša demokracia, ale namiesto toho diskutovať o tom, čo robíme na jej obranu, pretože demokracia, ktorá sa prestane brániť, prestane existovať. Obrana právneho štátu je podľa prezidentky aj obranou našej slobody.

Za veľkú výzvu, ktorej v Európe čelíme, prezidentka v príhovore označila roztrieštenosť našich spoločností, komunít a dokonca aj rodín. Dôvodom je podľa nej rastúci – a často škodlivý – vplyv sociálnych médií. Podľa prezidentky si nemôžeme dovoliť ticho stáť a prizerať sa, ako sa z dobrého sluhu stáva zlý pán.

„Vieme, čomu čelíme. Názorovým bublinám, kriku, ktorý má prednosť pred podloženými faktami a burcovaniu hnevu a nenávisti. Ak chceme chrániť rovnováhu Európy, musíme brať riziká sociálnych médií rovnako vážne ako všetky ich výhody,“ poznamenala prezidentka s tým, že počas pandémie sme videli, že dezinformácie môžu  zabíjať. Dodala, že zločin je zločin bez ohľadu na to, či je digitálny alebo fyzický a škody sú rovnako reálne.

Prezidentka vidí Európsku úniu nielen ako úniu štátov, ale aj ako kontinent ľudí s rôznymi príbehmi a skúsenosťami. Obnoviť rovnováhu podľa nej znamená zachovať našu rozmanitosť, ale aj našu schopnosť vzájomného porozumenia a empatie. Pripomenula, že rozšírenie EÚ o východnú Európu znamenalo sociálny a hospodársky prínos.

To, že naše východiskové pozície sa často líšia, považuje prezidentka za prirodzené, rozdiely však podľa nej nemožno odstrániť smernicou alebo zákonom. „Ich zmiznutie sa nedá urýchliť. Posilňovanie stereotypov alebo obviňovanie nám však sotva pomôže obnoviť rovnováhu. To, čo môžeme urobiť, je podporovať porozumenie a hľadať spoločné riešenia. Pretože empatia je vlastnosťou silných.“

Prezidentka sa v sobotu 2. októbra 2021 zúčastní na slávnostnom odovzdávaní Ceny Karola Veľkého v korunovačnej sále mestskej radnice. V Aachene sa pri tejto príležitosti stretne s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, podpredsedníčkou Európskej komisie Věrou Jourovou aj s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom, ktorý je tohtoročným laureátom ocenenia. Cenu udeľuje mesto Aachen od roku 1950 za zásluhy v oblasti európskej jednoty, súdržnosti a porozumenia.

Súčasťou slávnostnej večere v predvečer odovzdávania ocenenia býva v posledných rokoch aj príhovor vybranej osobnosti zameraný na politické zhodnotenie stavu a vízie Európy. Tento rok mala  privilégium vystúpiť s príhovorom pri tejto významnej príležitosti práve prezidentka SR.