Prezidentka v Borši: Minulosť nás nemusí rozdeľovať, ale spájať

Prezidentka v Borši: Minulosť nás nemusí rozdeľovať, ale spájať

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v sobotu 19. júna 2021 zúčastnila spolu s maďarským prezidentom Jánosom Áderom na slávnostnom otvorení zrekonštruovaného kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. 

Na podpore obnovy a rekonštrukcie kaštieľa sa pred ôsmimi rokmi na stretnutí v Budapešti dohodol prezident Áder s vtedajším prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Prezidentka v príhovore uviedla, že po dlhom období úpadku kaštieľ nadobudol takú podobu, akú mohol mať v roku 1676, keď sa v ňom narodil František II. Rákoci, vodca najväčšieho stavovského povstania proti Habsburgovcom v Uhorsku. "Okrem toho, že bolo obnovené dielo veľkej architektonickej a historickej hodnoty, je to aj symbol, ktorý má pre nás veľkú pridanú hodnotu. Ide o symbol toho, že dlhá, stáročia trvajúca spoločná minulosť nás nemusí rozdeľovať, ale naopak, mala by nás – ako susedské členské štáty Európskej únie - spájať."

Podľa prezidentky je nespochybniteľným historickým faktom, že od samotného vzniku Uhorského kráľovstva bolo územie dnešného Slovenska jeho organickou súčasťou a že naša krajina nebola iba objektom uhorských dejín, ale bola aj ich subjektom, pretože všetky dôležité udalosti, ktoré od začiatku druhého tisícročia hýbali strednou Európou, sme prežívali spoločne. "Spoločne sme prežili pustošivý tatársky vpád v 13. storočí, spoločne sme sa bránili útokom Osmanskej ríše. Od bitky pri Moháči až po bitku pri Viedni, teda na dlhých 140 rokov, sa územie Slovenska stalo centrom histórie celého Uhorska i centrom jeho politických dejín. V Bratislave zasadal uhorský snem, v bratislavskom Dóme Svätého Martina bolo korunovaných jedenásť uhorských kráľov. Mnoho významných osobností -  Svätý Štefan, Karol Róbert, Matej Korvín, ale aj František II. Rákoci, sú našimi spoločnými historickými postavami a aj vďaka nim sú uhorské dejiny našou spoločnou históriou, na ktorú môžeme byť hrdí."

Prezidentka pripomenula, že obnova kaštieľa je aj uznaním úlohy, ktorú v našich dejinách zohral František II. Rákoci. Úcta k veľkým postavám našej spoločnej minulosti podľa prezidentky patrí k hodnotám, ktoré sa nemôžu obmedziť a uzavrieť iba národnými hranicami. "Naše krajiny, ktoré spolu s pánom prezidentom Áderom reprezentujeme, sú súčasťou európskeho spoločenstva. V ňom sú oveľa dôležitejšie hodnoty, ktoré členské štáty spájajú, ako hranice. Tie práve vďaka tomu, čo ako členské štáty Európskej únie uznávame a rešpektujeme, môžeme voľne prekračovať.  Som presvedčená o tom, že ak Slovenská republika a Maďarsko chcú aj naďalej zostať subjektom a nie objektmi stredoeurópskych dejín, majú spoločnú úlohu: rozvíjať vlastnú identitu a zároveň rozvíjať projekt Európskej únie a hodnôt, na ktorých je postavená."

Prezidentka verí, že sa kaštieľ stane miestom, ktoré bude bohato navštevované a že sa v jeho priestoroch uskutoční množstvo podujatí, ktoré posilnia dobré a priateľské vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom.