Prezidentka v Lánoch: Silná a jednotná EÚ je v záujme V4

Prezidentka v Lánoch: Silná a jednotná EÚ je v záujme V4

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v stredu a vo štvrtok (2.-3.10.2019) zúčastnila na samite prezidentov V4 na zámku v Lánoch pri Prahe. Prezidentovi Českej republiky Milošovi Zemanovi sa poďakovala za pohostinnosť, organizáciu a priateľské prijatie. 

Podľa prezidentky bolo tohtoročné stretnutie do veľkej miery symbolické, pretože si pripomíname 30. výročie pádu Berlínskeho múru aj Nežnej revolúcie. Míľniky, ktoré sú v našom regióne pevne spojené s príchodom slobody a demokracie a toto výročie je aj príležitosťou pripomenúť, že V4 vznikla, aby sme si navzájom pomohli a najmä prispeli k posilneniu zjednotenia Európy, jednoty, slobody a demokracie.

“Máme za sebou dva dni diskusií o smerovaní Vyšehradskej skupiny, o našom postavení v rámci Európskej únie, ako aj o výzvach, ktorým naše krajiny čelia. Som presvedčená, že práve v časoch, kedy pred nami aj Európskou úniou stoja mnohé výzvy, a z ktorých mnohým nevieme čeliť ako krajiny samostatne, je potrebné, aby sme ako V4 prispievali k riešeniam. Aby sme dokázali prichádzať s konkrétnymi návrhmi, a zároveň hľadať spojencov aj mimo náš región.”

Prezidenti hovorili aj o situácii v EÚ, o viacročnom finančnom rámci, o nových prioritách EÚ zameraných na ochranu životného prostredia, či boj proti klimatickej kríze, o fungovaní inštitúcií EÚ, právnom štáte a justícii a rozširovaní. 

Rozpočet EÚ bude zameraný aj na nové priority, ktoré potrebujeme vnímať ako nové príležitosti najmä kvôli výzvam, ktorým budú krajiny V4 čeliť v blízkej budúcnosti, akými sú napr. automatizácia a robotizácia, ale takisto klimatická kríza. Konkrétne Slovensko čaká transformácia regiónu Hornej Nitry. Práve v kontexte týchto nových výziev potrebujú krajiny V4 podľa prezidentky hľadieť aj na nové priority v rámci rozpočtu EÚ.

“V tomto procese vnímam európske inštitúcie ako nášho spojenca. Aj preto je Slovensko zástancom ďalšej európskej integrácie. Lebo najviac výhod, ktoré  využívajú naši občania z členstva v EÚ, je práve dôsledkom integrácie. Aj preto nie sú v našom záujme akékoľvek snahy o návrat k Európe národných štátov, pretože by nás ako Slovensko, ale aj ako V4 oslabili.”

Prezidentka je presvedčená, že záleží len na nás, ako dokážeme s týmito inštitúciami spolupracovať,  aby sa aj naše priority – rozširovanie, vzťahy s Ukrajinou, energetika, ale aj znižovanie rozdielov, premietli do konkrétnych politík a výsledkov EÚ.

Prezidentka je rada, že v závere stretnutia sa k prezidentom V4 mohli pripojiť aj prezidenti Slovinska a Srbska, s ktorými diskutovali o spoločnej priorite, ktorou je rozširovanie EÚ o krajiny Západného Balkánu.
“Európska únia je aj o pokračovaní zjednotenia Európy. Z našej vlastnej historickej skúsenosti vieme, že perspektíva členstva v EÚ bola pre nás veľmi silným podnetom aj motiváciou pre často veľmi ťažké a nepopulárne reformy, z ktorých majú naše krajiny a naši občania dodnes úžitok.  Slovensko bude preto podporovať rozširovanie EÚ voči krajinám Západnému Balkánu. V tomto procese by sme mali perspektívne pamätať aj na našu východnú hranicu – na Ukrajinu. Ale samozrejme každý pokrok v tejto otázke bude závisieť od toho, ako si ašpiranti na členstvo budú plniť svoje domáce povinnosti. Ako budú pokračovať v reformách, ako budú posilňovať právny štát a ako budú zdieľať spoločné hodnoty. Zároveň si však potrebujeme uvedomiť, že k rozširovaniu EÚ môžeme prispieť aj tým, že my sami budeme príkladom - pre kandidátske krajiny v tom, že prijímať náročné reformy sa oplatí; a pre ostatné členské krajiny EÚ v tom, že rozširovanie bola dobrá investícia do jednotnej, silnej a prosperujúcej Európy.”