Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezidentka vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Prezidentka vetovala zákon o profesionálnych náhradných rodičoch

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v utorok 25.októbra 2022 po dôkladnom zvážení rozhodla vrátiť zákon o profesionálnych náhradných rodičoch poslancom NR SR na opätovné prerokovanie.  

Dôvodom veta prezidentky sú niektoré ustanovenia zákona, ktoré sú podľa jej názoru v rozpore s ústavou a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Prezidentka upozorňuje, že zákon vyžaduje od záujemcov o prácu náhradného rodiča, a ďalších osôb v spoločnej domácnosti, informáciu o náboženskej príslušnosti, národnosti a materinskom jazyku pre zachovanie náboženskej a národnostnej identity dieťaťa. „Získavanie takýchto osobných informácií považujem za neprimeraný zásah do súkromného a rodinného života, ktorý je v úplnom rozpore s praxou v pracovnoprávnych vzťahoch, kde sa vyslovene zakazuje. Zákonodarca pritom presvedčivo nepreukázal, že iba náhradní rodičia s rovnakou náboženskou a národnostnou príslušnosťou ako má dieťa dokážu zabezpečiť podmienky v súlade s najlepším záujmom dieťaťa na formovanie jeho identity.“

Podľa prezidentky pritom vôbec nie je zrejmé, ako by boli tieto dáta vyhodnocované a obavu preto vyvoláva subjektivita úradov pri praktickom rozhodovaní. „Profesionálni rodičia už predtým museli prejsť prísnym výberom a splniť množstvo kritérií, ktorými preukázali schopnosť byť náhradnými rodičmi a dodatočné kritérium náboženskej príslušnosti ich už z tejto roly nemôže diskvalifikovať alebo ju inak ohroziť.“

Prezidentka v utorok zároveň podpísala novelu zákona o sociálnom poistení. „Táto novela môže priniesť prilepšenie k dôchodkom veľkej väčšine dôchodcov na Slovensku, ktorí majú vlastné alebo osvojené deti. Rodičovský dôchodok však v sebe nesie aj ideu doposiaľ neoverenú v žiadnej inej krajine na svete a vyvoláva oprávnené obavy z faktických dopadov tohto zákona, na ktoré upozorňovali aj viaceré subjekty, ktoré ma žiadali, aby som zákon nepodpísala.“

Prezidentka upozorňuje, že rodičovský dôchodok prinesie benefity jednej skupine dôchodcov, pričom ďalšie skupiny dôchodcov zákon nerieši. Ide napríklad o dôchodcov, ktorých deti pracujú v ozbrojených zboroch a odvádzajú odvody na výsluhové dôchodky podľa osobitného zákona, dôchodcov, ktorí nemajú deti alebo im deti zomreli alebo majú deti so zdravotným postihom, ktoré z toho dôvodu nemôžu pracovať alebo také, ktoré pracujú v zahraničí, či z iného dôvodu nepracujú. Toto legislatívne opomenutie je preto podľa prezidentky potrebné v následných legislatívnych krokoch napraviť, najmä so zameraním pozornosti na skupiny dôchodcov s najnižšími dôchodkami.

„Spomenuté výhrady však nepredstavujú rozpor s ústavou, pretože novela ústavy z roku 2020 zaviedla ústavné právo detí prispievať na dôchodky rodičov a neboli teda dôvodom na nepodpísanie zákona. Ani ďalšie výhrady voči zákonu, napríklad zníženie aktuálnej dôchodkovej hodnoty, nie sú v kolízii s ústavou. Zákon zároveň netrpí ani takými nedostatkami, ktoré by zjavne bránili jeho vykonateľnosti. Zákon je vyjadrením politiky aktuálnej vlády, ktorú ako prezidentka republiky zohľadňujúc parlamentnú formu vlády, rešpektujem.“