Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 13. júla 2022 dvadsaťsedem nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. 

V príhovore prezidentka zdôraznila, že žijeme v časoch prevratných objavov, technologického pokroku, ale tiež inšpirujúcich myšlienok a podnetných tvorivých činov. Zároveň však podľa nej musíme čeliť čoraz naliehavejším civilizačným hrozbám a len primeraná úroveň vzdelania a odbornej kvalifikácie nám dáva šancu v takýchto skúškach obstáť.

"Len vzdelaná spoločnosť si zachováva schopnosť čeliť problémom a krízam, lebo je pripravená prijímať či akceptovať racionálne rozhodnutia a je odolnejšia voči hoaxom a dezinformáciám. Preto vás chcem požiadať, aby ste svoj dnešný úspech nepovažovali za zavŕšenie svojho akademického pôsobenia, ale za jeho nový, ešte významnejší začiatok. Za začiatok etapy, v ktorej budete spoločnosti odovzdávať všetko, čím teraz disponujete. Vy ako špičkoví predstavitelia akademickej obce máte zásadný vplyv na formovanie celého akademického prostredia, aj na vzdelanostnú úroveň spoločnosti. Ste poslami, ktorí šíria hlas rozumu. Je to Vaša misia, hoci možno nejde o exaktne definovanú výskumnú úlohu ani pracovnú povinnosť."

Prezidentka očakáva, že vysoké školy a univerzity budú aj vďaka novým profesorkám a profesorom centrami excelentnosti, ale aj osvietenosti, kritického myslenia, racionality, kultivovanej diskusie, tolerancie a slušnosti. "Slovensko to potrebuje viac, než kedykoľvek doteraz. Slovensko tiež potrebuje, aby ho vzdelaní a kvalifikovaní ľudia neopúšťali. Potrebuje pozitívne príklady a istotu, že predmetom ocenenia – materiálneho i spoločenského – je talent a poctivá práca. Akokoľvek dopady súčasných kríz pútajú našu pozornosť a nútia nás meniť priority - vzdelanie spomedzi nich nesmie vypadnúť."

Podľa prezidentky preto musíme zabezpečiť, aby čo najviac nadaných a talentovaných mladých ľudí získalo to najlepšie vzdelanie na Slovensku. 

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je dostupný v sekcii Vymenovania a odvolania.