Prezidentka vymenovala šesť nových sudkýň a sudcov

Prezidentka vymenovala šesť nových sudkýň a sudcov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 5. mája 2020 vymenovala šesť sudkýň a sudcov do ich funkcií. Podľa prezidentky sa tak ujímajú profesie, ktorá je pre spoločnosť a fungovanie demokracie nenahraditeľná.   „Vaše uvedenie do funkcie sa deje v čase, keď je stav súdnictva a potreba jeho očisty jednou z najdôležitejších tém v spoločnosti. V čase, keď sa postupne odkrýva hĺbka a rozsah problémov. Kedy všetci potrebujeme postupne počuť, ako je možné, že došlo k takým zlyhaniam a ako tomu do budúcna zabrániť.“

Prezidentka vo svojom príhovore pripomenula, že v zmysle ústavy a zákonov majú sudcovia garantovanú nezávislosť. „Je to dôležitý atribút spravodlivého výkonu ich profesieSudcovská nezávislosť však nie je súkromné právo sudcov, ale ústavné právo všetkých našich občanov. Garantuje ju inštitucionálne usporiadanie, ale sudcovská nezávislosť je predovšetkým stav mysle sudcu. Preto je sudca človekom, ktorý celoživotne pracuje nielen na svojich prípadoch, ale aj na sebe samom. A Slovensko dnes viac, ako kedykoľvek pred tým, potrebuje počuť hlas múdrych a ctihodných sudcov. Nevyhnutnou kompenzáciou vašej nezávislosti sú prirodzene vysoké nároky na vaše správanie a očakávania s tým spojené. Pretože takéto správanie buduje dôveru verejnosti, ktorá je nevyhnutná práve preto, aby si ľudia nechceli spravodlivosť kupovať.“

Prezidentka sudcom pri výkone ich funkcie popriala hlavne nezávislú myseľ a odvahu, aby pri všetkých hodnotových, etických dilemách urobili správne i keď niekedy náročnejšie rozhodnutie. „Všetci si želáme, aby váš pohľad na vlastnú profesiu i na to, čo od vás vyžaduje, bol prínosom pre súdnu moc na Slovensku.“