Prezidentka vymenovala Ivana Korčoka za ministra zahraničných vecí

Prezidentka vymenovala Ivana Korčoka za ministra zahraničných vecí

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 8. apríla 2020 Ivana Korčoka za ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

Prezidentka pripomenula, že Ivan Korčok je jeden z našich najskúsenejších diplomatov, v slovenskej diplomacii pôsobí už takmer tridsať rokov a za ten čas prešiel mnohými funkciami v našej zahraničnej službe. Na každom poste podľa prezidentky osvedčil svoju profesionalitu a odbornú spôsobilosť. 

"Od našej zahraničnej politiky očakávam, že významnou mierou prispeje k dobrému menu Slovenskej republiky v rámci medzinárodného spoločenstva. Verím, že rezort pod vašim vedením bude presadzovať a chrániť hodnoty slobody, demokracie, právneho štátu a medzinárodného práva. Očakávam, že Slovensko aj s vašim prispením bude oprávnene vnímané ako ústretový partner v Európskej únii a spoľahlivý spojenec v Severoatlantickej aliancii. Ako krajina, ktorá dokáže prejaviť spolupatričnosť a solidaritu a ako štát, s ktorým budú spojenci a partneri radi spolupracovať."    

Prezidentka zdôraznila, že v dnešnej situácii si všetci uvedomujeme, že aj pre rezort zahraničných vecí je absolútnou prioritou zvládnutie hrozieb pandémie a je presvedčená, že minister bude hľadať možnosti pre čo najlepšiu a najužšiu spoluprácu s našimi susedmi i ostatnými štátmi, aby sa medzinárodná spolupráca a koordinácia počas krízy neoslabovala, ale posilňovala.

"Povinnosti a kompetencie , ktoré mne ako prezidentke republiky a vám ako ministrovi zahraničných vecí ukladá Ústava Slovenskej republiky, môžeme úspešne realizovať len vo vzájomnej súčinnosti. Chcem vás ubezpečiť, že sa môžete plne spoľahnúť na moju dobrú vôľu k spolupráci a  verím tomu, že rovnako sa budem môcť spoľahnúť aj na vašu pomoc a ústretovosť. Teším na našu budúcu spoluprácu."