Prezidentka vymenovala nového riaditeľa SIS

Domáca politika
Prezidentka vymenovala nového riaditeľa SIS

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 15.apríla na návrh vlády do funkcie riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského.  

Podľa zákona Slovenská informačná služba získava a vyhodnocuje informácie o činnostiach, ktoré ohrozujú naše ústavné a demokratické zriadenie, celistvosť či zvrchovanosť republiky a tiež získava a vyhodnocuje informácie o činnostiach, ktoré ohrozujú bezpečnosť a hospodárske záujmy krajiny. Ako vo svojom príhovore prezidentka spomenula, už z tohto zadania je zjavné, že informačná služba je kľúčovým, mimoriadne dôležitým štátnym orgánom. Ak si má služba plniť poslanie, ktoré jej vyplýva zo zákona, je nevyhnutné, aby konala autonómne a striktne v duchu svojich zákonných oprávnení. 

„Slovenská republika potrebuje, aby jej informačná služba pracovala úspešne a efektívne, aby bezpodmienečne dodržiavala zákon a neprekračovala svoje právomoci. Aby bola vo svojej činnosti politicky nezávislá, ale nie z toho dôvodu, aby sa stala štátom v štáte, ale aby mohla čo najlepšie plniť svoje poslanie."

 Prezidentka popriala novému riaditeľovi veľa úspechov v riadení informačnej služby a teší sa na spoločnú budúcu spoluprácu.