Prezidentka vymenovala nových členov Regulačnej rady a Správnej rady SNSĽP

Domáca politika

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 31. januára 2020 vymenovala novú členku Regulačnej rady a nového člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva s účinnosťou od 1. februára 2020. 

Sylviu Beňovú prezidentka podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky a § 7 ods. 1 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenovala za členku Regulačnej rady.  

Kálmána Petőcza prezidentka podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky a § 3a ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení zákona č. 136/2003 Z. z. vymenovala za člena Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva.