Prezidentka vymenovala nových generálov

Prezidentka vymenovala nových generálov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 16. júna 2020 troch dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do hodnosti brigádneho generála. 

Vymenovanými dôstojníkmi sú Štefan Kovács, Tibor Králik a Ferdinand Muríň. V príhovore prezidentka uviedla, že aj vďaka vysokému odbornému a morálnemu kreditu profesionálnych vojakov a vojačiek požívajú ozbrojené sily v našej spoločnosti vysokú dôveru. Vďaka príslušníkom ozbrojených síl sa podľa prezidentky naši občania cítia bezpečne, pretože žijú s vedomím, že ak to bude potrebné, naši profesionáli budú pripravení im pomôcť. 

Som nesmierne rada, že sme boli svedkom toho, že sa tieto slová potvrdili. Aj dnes chcem oceniť, akú úlohu zohrali a ako zodpovedne a organizovane pristúpili naše ozbrojené sily  k pomoci Slovensku počas pandémie. Ešte raz sa chcem za to poďakovať.

Od nových generálov prezidentka očakáva, že budú príkladom a inšpiráciou. Ich vymenovanie do generálskej hodnosti chápe ako uznanie a vyjadrenie ich celkovej pripravenosti plniť náročné úlohy. 

Vy veľmi dobre viete, čo naše ozbrojené sily potrebujú, kde sú ich silné aj slabé stránky. Budem preto od vás očakávať, že budete platnými členmi strategického velenia ozbrojených síl  pri príprave návrhov  a plánov, ako ďalej naše ozbrojené sily rozvíjať a zvyšovať ich pripravenosť. Ako sa postarať o vojakov, ako ich motivovať, aj v čase obmedzených finančných, vecných a personálnych zdrojov. 

Na záver novým generálom prezidentka zablahoželala a popriala veľa úspechov do ich ďalšej vojenskej kariéry.