Prezidentka vymenovala nových sudcov

Prezidentka vymenovala nových sudcov

Prezidentka Zuzana Čaputová 25. augusta 2020 v Prezidentskom paláci vymenovala 8 nových sudkýň a sudcov.

Podľa prezidentky žijeme časy, kedy o sudcoch a sudkyniach počúvame hlavne negatívne slová. "Avšak teraz, na začiatku vašej sudcovskej kariéry, nechcem hovoriť o zlyhaniach. Chcem vás predovšetkým povzbudiť. Vaše nové povolanie je mimoriadne náročné, ale pri profesionálnom a zodpovednom výkone je aj ľudsky obohacujúce a spoločensky nenahraditeľné." 

Ústava Slovenskej republiky hovorí, že sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí. Sudcovská nezávislosť však nie je privilégium, či výsada sudcov. Je to ústavné právo našich občanov, ktorí od vás budú očakávať spravodlivosť. Nezávislosť však podľa prezidentky nestačí, ak nie je doplnená druhým dôležitým pilierom, a to zodpovednosťou. "Iba zodpovedný výkon nezávislej súdnej moci môže viesť k naplneniu jej poslania a budovaniu dôvery v spravodlivosť na Slovensku. A práve obnovenie dôvery v spravodlivosť stálo aj za spoločenským pohybom u nás v posledných mesiacoch a rokoch. Treba povedať, že celkom oprávnene, lebo bez naplnenej dôvery v spravodlivosť nemôže žiadne súdržné spoločenstvo a ani demokratický štát riadne fungovať. Vy sa dnes stávate tými, ktorí môžu významnou mierou k naplneniu tejto dôvery napomôcť." 

Prezidentka vo svojom prejave zdôraznila, že súčasťou naplnenia dôvery v spravodlivosť je aj to, že všetky hodnoty a pravidlá, ktoré sudca presadzuje, zároveň rešpektuje a dodržiava aj ako súkromná osoba. Osobná integrita sudcu je fundament, na ktorom stojí výkon sudcovského povolania. "Od vás, nových sudcov totiž očakávame, že pohľad na výkon profesie, i na to, čo si vyžaduje, bude čerstvý a svieži a že bude obohatením pre súdnu moc na Slovensku."

Vymenovaným sudcom prezidentka zaželala veľa úspechov.

Menovacie dekréty z rúk prezidentky prevzali

p. Michal CALKO, Okresný súd Bardejov
p. Andrea GULČIKOVÁ, Okresný súd Žilina
p. Eva KROŠLÁK CMEROVÁ, hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Trnave
p. Michaela PERĎOCHOVÁ, Okresný súd Žilina
p. Michaela SVOREŇOVÁ, Okresný súd Zvolen
p. Boris ŠIŠKA, hosťujúci sudca pre obvod Krajského sudu v Nitre
p. Michal TRÚSIK, Okresný súd Banská Bystrica
p. Simona VRÁBLOVÁ, hosťujúca sudkyňa pre obvod Krajského súdu v Trnave