Prezidentka vymenovala podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR

Prezidentka vymenovala podpredsedníčku Najvyššieho súdu SR

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 8. októbra 2020 do funkcie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR na návrh Súdnej rady Andreu Moravčíkovú. 

V príhovore prezidentka uviedla, že od najvyššej inštancie v systéme všeobecného súdnictva očakávame rýchle a zásadné zmeny, ktoré nielen odborná, ale aj širšia verejnosť považujú za nevyhnutné. Som presvedčená, že k nim aj vy osobne prispejete. Na uplynulé dvadsaťročné obdobie nemôže byť Najvyšší súd SR podľa prezidentky hrdý, pretože sme tu okrem brilantných právnych výkonov zaznamenali aj to, ako niektorí jeho sudcovia zneužívali svoje postavenie a vydávali to za prejav sudcovskej nezávislosti. "Boli sme svedkami, že najvyšší funkcionári súdu zneužívali svoju moc a neopodstatnenými disciplinárnymi konaniami profesionálne spochybňovali svojich oponentov a ponižovali odporcov." 

Prezidentka zdôraznila, že sa do minulosti nevraciam preto, aby otvárala ešte nezahojené rany, ale preto, aby  pripomenula, že za ňou nemôžeme urobiť hrubú čiaru. "Z množstva úloh, ktoré stoja pred najvyššou inštitúciou nášho všeobecného súdnictva, považujem za potrebné pri tejto príležitosti vyzdvihnúť predovšetkým jej poslanie pri zjednocovaní judikatúry. Vieme, že zákon prikazuje Najvyššiemu súdu SR, aby dbal na jednotný výklad a jednotné používanie zákonov. Bez jednotného uplatňovania a výkladu zákona nie je možné dodržať princíp rovnosti občanov pred zákonom. A nie je ani možné naplniť kritérium právnej istoty a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí." 

Prezidentka zaželala vedeniu Najvyššieho súdu SR, aby v zbierke jeho stanovísk pribúdali právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu, ktoré budú príkladom vysoko kvalifikovaného a profesionálneho rozhodovania jeho sudcov. Zároveň vyslovila želanie, aby ustálená judikatúra Najvyššieho súdu SR predstavovala jasné, vnútorne zosúladené a spoľahlivé pravidlá, ktoré prispejú k vyššej dôvere verejnosti v spravodlivosť a justíciu. 

Celý text príhovoru prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy