Prezidentka vymenovala rektora Akadémie ozbrojených síl

Prezidentka vymenovala rektora Akadémie ozbrojených síl

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 30.októbra 2019 do funkcie rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika doc. Ing. Jozefa Putteru, CSc. Ako hlavná veliteľka Ozbrojených síl Slovenskej republiky mu zaželala veľa úspechov v náročnej a zodpovednej práci.

Podľa prezidentky je dôležité, aby Akadémia ponúkala vzdelanie, ktoré obstojí aj v medzinárodnom porovnaní. Jej zásadnú výnimočnosť vidím v tom, že nielen vzdeláva, ale komplexne pripravuje profesionálnych vojakov, aby pri výkone svojej služby konali zodpovedne, čestne, v duchu a podľa najlepších tradícií vlastenectva. Prezidentka zdôraznila, že absolventi Akadémie skladajú prísahu, že budú brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky, a to aj za cenu nasadenia vlastného života. Každý, kto prijme na seba taký záväzok, a je odhodlaný ho dodržať, si podľa prezidentky zaslúži rešpekt a úctu spoluobčanov. 

„Slovensko nepotrebuje elitárstvo, ktoré je často len prázdnym a falošným predstieraním vlastnej prevahy, ale určite potrebuje elity. Potrebuje ľudí, ktorí konajú podľa étosu svojho povolania. V poslednom čase si viac ako inokedy uvedomujeme, že takých ľudí potrebujeme vo všetkých oblastiach a sférach verejného života  - od armády, cez štátnu a verejnú správu, až po políciu, prokuratúru a súdnictvo. Akadémia ozbrojených síl naplní svoje poslanie vtedy, keď sa jej absolventi stanú súčasťou dôstojníckej elity našich ozbrojených síl a budú príkladom aj pre ďalšie profesie verejnej služby.“

Prezidentka zdôraznila, že absolventi Akadémie skladajú prísahu, že budú brániť slobodu, nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Slovenskej republiky, a to aj za cenu nasadenia vlastného života. Každý, kto prijme na seba taký záväzok, a je odhodlaný ho dodržať, si podľa prezidentky zaslúži rešpekt a úctu spoluobčanov.