Prezidentka vymenovala rektorov vysokých škôl

Prezidentka vymenovala rektorov vysokých škôl

Dnes som na návrh akademických senátov menovala piatich rektorov a rektorky verejných vysokých škôl.

Zaželala som im veľa odvahy, lebo od dnešného dňa majú záväzok nielen voči učiteľom, študentom či zamestnancom univerzít a fakúlt, ale majú ho aj voči obyvateľom Slovenska, a voči budúcnosti krajiny. Univerzity by mali byť miestom, kde sa bude dotvárať a zhodnocovať intelektuálny, kultúrny a umelecký potenciál krajiny.

Držím novým rektorom a rektorkám palce, lebo ich úspech by Slovensku veľmi pomohol.

Gratulujem k menovaniu. 

p. René BÍLIK, Trnavská univerzita v Trnave

p. Mária HEINZOVÁ, Vysoká škola múzických umení v Bratislava

p. Stanislav KMEŤ, Technická univerzita v Košiciach

p. Peter KÓNYA, Prešovská univerzita v Prešove

p. Pavol SOVÁK, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Viac k téme: