Prezidentka vymenovala rektorov vysokých škôl

Prezidentka vymenovala rektorov vysokých škôl

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 18. februára 2020 vymenovala do funkcie rektorov vysokých škôl Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene a Prof. MgA. Michala Murina, ArtD. z Akadémie umení v Banskej Bystrici. Obom zablahoželala k vymenovaniu do funkcie a podotkla, že v oboch prípadoch ide o skúsených akademických funkcionárov.

O Technickej univerzite vo Zvolene prezidentka povedala, že je „nesporne akceptovanou výskumnou vysokou školou nielen v národnom, ale aj medzinárodnom kontexte. Bolo by skvelé, keby ste si toto postavenie v blízkej budúcnosti nielen udržali, ale dokázali ho aj posilniť. Som presvedčená, že univerzita má na to všetky predpoklady. Dobrou správou je i to, že ste sa nedávno spojili s ďalšími štyrmi výskumnými univerzitami na Slovensku a v spolupráci so Zväzom automobilového priemyslu rozvíjate výskumné aktivity , ktoré majú prispieť k riešeniu problému recyklácie a zhodnocovania odpadov v automobilovom priemysle.
 
Spoluprácu a spájanie síl, aj vo vedecko-výskumnej oblasti považuje prezidentka za jedinú nádejnú a produktívnu cestu, vďaka ktorej môžeme rýchlejšie napredovať.
 
Akadémia umení v Banskej Bystrici má podľa prezidentky už viac ako dvadsaťročnú históriu a je rovnako plne etablovaná v národnom i medzinárodnom kontexte. „Základný cieľ, pre ktorý bola Akadémia ustanovená, sa darí plniť. Univerzita prispieva k rozvoju vzdelanosti v umeleckých študijných odboroch v oblasti dramatického, múzického, výtvarného i filmového umenia, a tiež aj v oblasti multimédií.

Prezidentka podotkla, že umelecká tvorba je rovnakým prejavom kreativity akou je tvorivosť vo vedecko-výskumnej oblasti. „Časy, kedy medzi jednotlivými druhmi tvorivej činnosti boli neprekonateľné bariéry, sú už za nami a špičkový tvorivý výkon v sebe obsahuje mnohé znaky umenia.

Prezidentka obom rektorom zaželala, aby sa poslanie, ktoré si definovali v štatúte, darilo v plnej miere napĺňať. Aby pod ich vedením Technická univerzita vo Zvolene a Akadémia umení v Banskej Bystrici zaznamenali výrazný pokrok. „Stalo by sa tak na prospech nielen vašich študentov a učiteľov, ale aj Slovenskej republiky.“