Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezidentka vymenovala za sudcu Ústavného súdu SR Roberta Šorla

Prezidentka vymenovala za sudcu Ústavného súdu SR Roberta Šorla

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 30. septembra 2020 do funkcie sudcu Ústavného súdu SR Roberta Šorla. 

V príhovore prezidentka s uspokojením skonštatovala, že nedávny výber kandidátov na ústavných sudcov v Národnej rade Slovenskej republiky prebehol dôstojne a s plným rešpektom k jednotlivým kandidátom. "Uchádzať sa o funkciu ústavného sudcu mohli  renomovaní právnici, ktorých navrhli oprávnené osoby a inštitúcie a každý z nich dostal pred tvárou verejnosti rovnaký priestor, aby presvedčil poslancov Národnej rady SR o svojich kvalitách. Obaja kandidáti, ktorých zvolila Národná rada SR, dostali hlasy poslancov koalície i opozície a boli zvolení v prvom kole voľby. Verím, že takýto priebeh výberu kandidátov na uvoľnené sudcovské posty sa stane na Slovensku tradíciou, aby samotný proces výberu a voľby garantoval všetkým uchádzačom nielen rovnaké podmienky a prístup k významnej sudcovskej funkcii, ale aj dôstojný priebeh tohto procesu."

Prezidentka je presvedčená, že najvyšší a nezávislý orgán ochrany ústavnosti na Slovensku svoje poslanie splní vtedy, ak vo svojej činnosti zohľadní niekoľko základných skutočností.

"Predovšetkým skutočnosť, že Ústava Slovenskej republiky nie je založená na hodnotovej neutralite, lebo vyžaduje rešpektovanie základných hodnôt demokratickej spoločnosti. Inými slovami, ústavná demokracia nie je len politickou mocou, ktorá sa vykonáva a presadzuje formálnymi právnymi nástrojmi, ale predstavuje moc, ktorá je založená na hodnotách a princípoch. Z tohto hľadiska je prirodzené a pochopiteľné, ak rozhodnutia ústavného súdu budú prispievať k formovaniu našej demokratickej a politickej kultúry a stanú sa aj zrkadlom pre politickú a morálnu sebareflexiu spoločnosti. Slovenská republika potrebuje ústavný súd, ktorý je si vedomý svojho postavenia a svojej misie a je dostatočne sebavedomý, aby ju presadzoval nielen v spolupráci, ale aj v konfrontácii s ďalšími aktérmi verejného života."

Od nezávislého orgánu ochrany ústavnosti môžeme podľa prezidentky právom očakávať, že nezotrvá iba pri izolovanej interpretácii zákonov a ich súladu s ústavou, ale bude dbať na to, aby ústavné princípy prenikali a prežarovali celý právny poriadok. "Od orgánu, ktorého postavenie tak jednoznačne definoval základný zákon štátu, je tiež prirodzené očakávať, že bude odvážny a konzekventný. Nemôže a nesmie byť ústupčivý v prípade, ak orgány štátu, ktoré by mali konať v mene ľudu, v mene suveréna, zasiahnu nepatričným spôsobom do základných ľudských a občianskych práv alebo do práv menšín všetkého druhu. Hoci to vyvolá nevôľu vládnucich." 

Ústavnému súdu prezidentka zaželala, aby neustrnul pri obhajobe takého normatívneho poriadku, ktorý bude statický. Právo vo vyvíjajúcej sa demokratickej spoločnosti musí podľa jej názoru prechádzať neustálym interpretačným procesom, ktorý zohľadňuje nielen zásadné a nemenné princípy a hodnoty, ale aj skutočnosť, že sa uplatňujú v nových pomeroch a v novom kontexte. Ústavný súd má podľa prezidentky nielen právomoci, ale aj odbornú kompetenciu na to, aby práve jeho interpretačný proces práva zohrával rozhodujúcu rolu pri modernizácii nášho právneho poriadku.   

Novému ústavnému sudcovi prezidentka zaželala, aby do dejín slovenského ústavného súdnictva vstúpil ako príkladný ochranca ústavy a ústavnosti a aby v roku 2032 opúšťal úrad s pocitom dobre vykonanej práce a s vedomím, že sa zaslúžil o blaho republiky a jej obyvateľov.

Celý text príhovoru prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy