Prezidentka vystúpila na Klimatickom samite OSN

Prezidentka vystúpila na Klimatickom samite OSN

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila s prejavom na úvod Klimatického samitu OSN v New Yorku. Okrem iného povedala, že žijeme v najlepších časoch v histórii, užívame si výhody pokroku, ale zabúdame platiť svoje účty - máme dlh voči našej planéte. Dnešná generácia je prvou, ktorá už pociťuje dôsledky tohto "bezohľadného konania". Podľa prezidentky je potrebná rýchla a dôkladná zmena politiky, iný spôsob podnikania, výroby energie, dopravy, investícií, ochrany biodiverzity a narábania s prírodnými zdrojmi. Musíme zmeniť náš spôsob života. 

Prezidentka v New Yorku spomenula konkrétne opatrenia: znižovanie emisií, transformáciu uhoľných baní na Hornej Nitre, záväzok dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050 ako zatiaľ jediná krajina v regióne, ale aj náš záujem ďalej investovať do plnenia týchto našich cieľov, či pripojenie sa k iniciatíve rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena.

Na Slovensku potrebujeme prijať strategické dokumenty, ktoré určia, ako naše klimatické plány naplníme v praxi – nízko-uhlíkovú stratégiu SR a kvalitný Národný energetický a klimatický plán SR. Treba pritom myslieť na to, že všetky tieto transformačné kroky budú mať svoje dôsledky v sociálnej a ekonomickej oblasti.

Vážený pán generálny tajomník,
excelencie,
dámy a páni,

žijeme v najlepších časoch našich dejín, užívame si obrovský pokrok, zabúdame však platiť svoje účty. Máme dlh voči tejto planéte. Sme prvou generáciou, ktorá na vlastnej koži cíti dosah svojich bezohľadných činov. A môžeme byť aj poslednou, ktorá s tým môže ešte niečo urobiť.

Ak by som mala vymenovať len jednu vec, ktorá ma najviac znepokojuje, bolo by to popieranie. Popieranie existencie klimatickej krízy alebo tvrdenie, že vlastne nie je taká vážna. Život v popieraní a súčasná snaha o riešenie klimatickej krízy môžu viesť len k nášmu zlyhaniu.

Musíme globálne definovať nové pravidlá a spôsoby ich presadzovania. Potrebujeme rýchlo a zásadne zmeniť politiku toho, ako robíme biznis, vyrábame elektrickú energiu, riadime dopravu, investujeme, chránime biodiverzitu a spravujeme prírodné zdroje.  Musíme zmeniť náš životný štýl.

Dovoľte mi, aby som bola konkrétna. Na Slovensku sme prijali politicky nepredstaviteľné rozhodnutie zatvoriť naše uhoľné bane. Vyžiada si to zásadnú transformáciu časti našej krajiny. Bude potrebné dať ľuďom nové pracovné miesta, otvoriť nové podniky a vytvoriť nové príležitosti.

Už dnes produkujeme 80 percent našej energie z nízkouhlíkových zdrojov. Smerujeme k tomu, aby sme do roku 2030 zintenzívnili znižovanie emisií zo 40 na 45 percent. Zaviazali sme sa, že do roku 2050 dosiahneme uhlíkovú neutralitu. Len pred niekoľkými dňami sme sa rozhodli, že vyčleníme 2,5 miliardy eur na klimatické investície do roku 2030.  Na medzinárodnej úrovni prispievame do Zeleného klimatického fondu. Podporujeme plán Európskej únie, aby sa Európa stala prvým uhlíkovo neutrálnym kontinentom. Okrem toho, sme tiež súčasťou klimatickej iniciatívy rakúskeho prezidenta Van der Bellena. [Nezáleží na tom, či sme malí alebo veľkí, všetci môžeme začať prispievať bez toho, aby sme čakali, kým začnú iní].
Musíme zabezpečiť, aby z boja proti klimatickej zmene mali v konečnom dôsledku prospech všetci. Úspešní budeme iba vtedy, ak sa zvýši blahobyt a dôstojnosť všetkých ľudí, najmä tých najzraniteľnejších.

Na záver mi dovoľte povedať, že verím, že ak sa dokážeme zjednotiť v našich klimatických krokoch, dáme nový zmysel solidarite a spoločnému dobru.  Môže nám to pomôcť obnoviť medzinárodný systém, preklenúť rozdiely a vytvoriť nové príležitosti ponúkané mierom a rozvojom.

Pretože chrániť naše životné prostredie znamená byť ľuďmi.