Prezidentka vystúpila s príhovorom na konferencii o etike v práve

Prezidentka vystúpila s príhovorom na konferencii o etike v práve

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v utorok 8. septembra 2020 s príhovorom na konferencii o etike v práve na Justičnej akadémii v Kroměříži v Českej republike.

Prezidentka sa v minulosti na konferencii zúčastňovala ako advokátka, analytička, ktorá sa zaoberala profesijnou etikou sudcov a tým, ako inštitucionálne a personálne posilniť výkon súdnictva, aby bol nielen nezávislý, ale aj zodpovedný. Po prvý raz sa účastníkom podujatia prihovorila ako úradujúca hlava štátu. "Ako prezidentka republiky môžem priamo ovplyvňovať personálne obsadenie v justícii na Slovensku, menovaním sudcov, či predsedov najdôležitejších súdov. A tiež ovplyvňovať legislatívu, aj tú, ktorá sa týka súdnictva.“ 

Justícia u nás, a aj v iných krajinách nášho regiónu, čelí podľa prezidentky viacerým výzvam. „Slovenská justícia požíva vysokú nedôveru verejnosti, jednu z najvyšších v rámci krajín EU, pričom táto reflexia verejnosti do istej miery zrkadlí aj mieru problému. Téma spravodlivosti a boja s korupciou je témou dlhé roky a top témou sa stala aj v posledných  parlamentných voľbách na Slovensku. Preto je prirodzenou ambíciou predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci zásadnejšie prispieť k uzdraveniu justície.“ 

Podľa prezidentky je preto nesmierne dôležité uvedomovať si potrebu sebalimitácie nás, ako dočasných držiteľov verejnej moci, ktorá nás má viesť k zdržanlivosti a veľkej miere pozornosti pri akýchkoľvek ozdravných postupoch voči justícii. „Ruka v ruke s tým však musí zároveň prichádzať aj sebareflexia sudcovského stavu, schopnosť reagovať na zlyhania jednotlivcov a tým prispievať k zabezpečeniu zodpovedného výkonu súdnictva. O to viac, že práve sudcovia, ako jediní majú možnosť nastaviť justícii zrkadlo bez toho, aby ich ktokoľvek mohol obviniť, že zasahujú do jej nezávislosti.“ 

Prezidentka na záver svojho prejavu povedala, že Slovensko dnes viac, ako kedykoľvek predtým, potrebuje počuť hlas múdrych a ctihodných sudcov. „Nie náhodou boli profesie ako farár, lekár, učiteľ a sudca najvyššími autoritami v spoločnosti. Potrebujeme osobnosti, ktorým môžeme dôverovať, aby sme mohli dôverovať inštitúciám, a aby sme mohli dôverovať demokracii. Lebo toto všetko, je teraz v stávke.“