Prezidentka vyznamenala 24 osobností

Domáca politika
Prezidentka vyznamenala 24 osobností

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v nedeľu 27. júna 2021 štátne vyznamenania 24 osobnostiam spoločenského života. 

Slávnostná ceremónia, ktorá sa tradične koná pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky, sa tento rok pre pandémiu nemohla uskutočniť v januárovom termíne. Ako prezidentka uviedla vo svojom príhovore uplynulý rok skúšal našu odolnosť, limity a našu ľudskosť a osobnú skúsenosť s tým, ako byť sám v turbulentnom svete, v situácii, keď v zdraví prežiť je nad možnosti jednotlivca, nám priniesla až pandémia. "S napätím a túžbou sme čakali na úspechy vedcov a lekárov, lebo od toho záviselo naše prežitie. Našim kontaktom s blízkymi boli obrazovky počítačov a vo chvíľach samoty boli našimi najbližšími spoločníkmi filmy, hudba a knihy. V nich sme hľadali krásu, oni nám pomáhali dotknúť sa našich najhlbších emócií. Uvedomovali sme si, aké ťažké je byť hercom, vizuálnym umelcom, hudobníkom, či športovcom bez publika, lebo aj nám samým chýbal bezprostredný zážitok byť v spoločnosti iných. Mnohí z nás si vtedy uvedomili, aká náročná je napríklad rola učiteľa, lebo sami sa nimi na dlhé mesiace museli stať."

Podľa prezidentky sa ukázalo aj to, akí súcitní, veľkorysí a obetaví vieme byť a že potenciál spolupatričnosti je na Slovensku oveľa väčší, ako si často myslíme. "Chcem poďakovať každému z vás, kto svojou obetavosťou prispieval a prispieva k spoločnému dobru. Kto deň čo deň zodpovedne pracuje pre seba, svojich blízkych, pre svoju komunitu, región, či pre celé Slovensko."

Prezidentka zdôraznila, že osobnosti, ktoré boli vyznamenané bojovali za slobodu, pričinili sa o zrod dôležitých demokratických inštitúcií a starajú sa, aby tieto inštitúcie napĺňali svoj zmysel. Spoluobčania, ktorí vyvinuli maximálne úsilie, aby sa vo svojej oblasti záujmu, vo svojom povolaní či profesii dostali na najvyššiu možnú úroveň a dobre reprezentovali Slovensko. Ľudia, ktorých práca nám ostatným robí život lepším, znesiteľnejším, pestrejším a bohatším. "Dnes sme sa tu stretli, aby sme spoločne oslávili  ľudskú tvorivosť, vytrvalosť, intelekt a nezlomného ducha. Vaša práca nám pomáha objať krásu, poskytuje odpovede na zložité otázky doby, ponúka zážitok z dokonalosti, či prekonávania ľudských limitov. Vyvoláva v nás pocit hrdosti. Dnes vzdáme úctu tým, ktorí svoje pevné miesto v spoločnosti potvrdili pri mnohých hodnotových križovatkách a svojim životným postojom ovplyvnili už niekoľko generácií. Každý, kto dnes vyznamenanie dostane, bol a je svojim životom inšpiráciou pre nás všetkých." Zoznam vyznamenaných osobností: 

 • Sándor Beke, Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia
 • Jaroslav Budz, Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života
 • Pavol Čekan, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, najmä v oblasti vývoja a výroby testov na vírus SARS-CoV-2
 • Pavol Demitra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Vladimír Godár, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Agnieszka Holland, Medaila prezidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia
 • Agnesa Horváthová, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky 
 • Zdeno Chára, Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Rudolf Chmel, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
 • Vasiľ Jabur, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky a za zásluhy pri kodifikácii rusínskeho jazyka
 • Helena Jurasovová, Pribinov kríž II. triedy za celoživotné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, osobitne v umelecko-vzdelávacej činnosti v oblasti detského scénického folklorizmu
 • Kristína Križanová, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
 • Ivan Leitman, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky
 • Vladimír Michal, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
 • Hilda Múdra, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti športu a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
 • Chaviva Reicková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
 • Pavel Rychetský, Rad Bieleho dvojkríža III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou, najmä v oblasti práva a ústavného súdnictva
 • Anna Šestáková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
 • Magdaléna Špotáková, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, najmä v oblasti psychologickej starostlivosti o rodiny s deťmi s postihnutím a zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Ivan Štrpka, Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
 • Milan Šútovec, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu
 • Károly Tóth, Rad Ľudovíta Štúra III. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich ochranu, ako aj za podporu interetnického a interkultúrneho porozumenia
 • Dezider Ursiny, Pribinov kríž II. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
 • Ján Zavarský, Pribinov kríž III. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky

Záznam RTVS z udeľovania štátnych vyznamenaní.