Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila s príhovorom počas 14.ročníka Stretnutia generácií na Kališti

Regióny
Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila s príhovorom počas 14.ročníka Stretnutia generácií na Kališti

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila so svojim príhovorom počas 14.ročníka Stretnutia generácií na Kališti k 74.výročiu ukončenia II.svetovej vojny:

"Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
Vážená pani ministerka kultúry Slovenskej republiky,
Vážení veteráni,

Milí hostia,  vážení spoluobčania

chcem sa najskôr poďakovať za to, že ste ma na dnešné stretnutie, na Stretnutie generácií, pozvali. A že mám možnosť ako prezidentka republiky k vám prehovoriť. Je to pre mňa česť, vážim si to.

Pred sedemdesiatimi štyrmi rokmi na tomto mieste došlo k tragickej vojnovej udalosti. Išlo o akt beštiality, ktorý mal za následok viac ako štyridsať obetí a nepredstaviteľné utrpenie ďalších obyvateľov obce a napokon aj jej zánik.

Kalište je jednou z mnohých osád a obcí na Slovensku, ktoré boli vypálené počas druhej svetovej vojny, ale je to jediná obec, v ktorej život nebol nikdy obnovený. Stretnutiami, aké je to dnešné, život do Kališťa vraciame. Kým si budeme pamätať, čo sa tu stalo, kým si budeme pamätať, prečo k tejto tragédii došlo, pamiatka a odkaz Kališťa budú a zostanú živé.

Ak mám hovoriť za seba, Kalište, Kľak, Ostrý Grúň, Tokajík, a ďalšie obce, ktoré boli vypálené a jej obyvatelia vyvraždení, považujem za memento, ktoré pripomína, aké desivé a hrozné sú následky toho, keď národy a štáty podľahnú nenávistnej ideológii. Keď príliš veľa ľudí uverí tomu, že za všetko, čo ich trápi, s čím sú nespokojní, je zodpovedná konkrétna skupina osôb a že stačí túto skupinu fyzicky či spoločensky zlikvidovať a všetko sa zmení k lepšiemu. Kto systematicky vyvoláva, či organizuje nenávisť, kto ju pestuje ako nástroj na dosiahnutie svojich cieľov, ten pracuje na tom, aby Kalište nebolo iba minulosťou.

Vážené zhromaždenie, my dnes nemôžeme ovplyvniť udalosti pred sedemdesiatich štyroch rokov. Nemáme možnosť prekaziť plány tých, ktorí tu vydali neľudské rozkazy a potom podľa nich aj konali. Ale zato máme možnosť ovplyvniť, aká veľká časť našej spoločnosti nezabudne na to, čo sa tu v marci 1945 stalo. Máme možnosť a povinnosť uchovávať a šíriť pravdu o tejto udalosti. Chcem sa preto poďakovať Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov a Múzeu Slovenského národného povstania za to, čo pre povedomie o Kališti doteraz vykonali a verím, že ešte urobia.

Všetci máme zodpovednosť za to, aký odkaz sa prostredníctvom Kališťa dostane k ďalším pokoleniam, k novým generáciám. Aké poučenie si ako spoločenstvo vezmeme z krutých lekcií dejín.

Milí spoluobčania, veľmi si želám, aby areál Národnej kultúrnej pamiatky, v ktorom sa nachádzame, mohol aj v budúcnosti slúžiť ako dôkaz, že nenávisť a zloba sa nestali súčasťou našej národnej a štátnej kultúry. Veľmi si želám, aby kontinuita a súzvuk generácií, aké tu dnes prežívame, sa preniesli do nášho každodenného života. Aby Slovensko bolo krajinou vzájomne sa rešpektujúcich, prajných, solidárnych a spolupracujúcich občaniek a občanov. Dlhujeme to pamiatke tých, ktorých sme si tu dnes prišli uctiť.

Ďakujem vám za pozornosť."