Prezidentka vymenovala a povýšila osem generálov OS SR

Prezidentka vymenovala a povýšila osem generálov OS SR

Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok 28. januára 2021 vymenovala a povýšila osem generálov Ozbrojených síl SR. 

Troch dôstojníkov ozbrojených síl prezidentka povýšila do vyšších generálskych hodností: generálmajora Ľubomíra Svobodu do vojenskej hodnosti generálporučíka a brigádnych generálov Štefana Kovácsa a Ivana Pacha do vojenskej hodnosti generálmajora. Plukovníkov Róberta Tótha, Branislava Benku, Romana Jantoša, Pavla Tökölyho a Ladislava Dovhuna prezidentka vymenovala do vojenskej hodnosti brigádneho generála. 

Prezidentka v príhovore vyzdvihla pripravenosť ozbrojených síl plniť náročné úlohy, čo sa podľa nej naposledy prejavilo zapojením ich príslušníkov do pomoci obyvateľom v boji s pandemickým ohrozením. "Veľmi oceňujem, že ste dokázali takú veľkú podporu obyvateľom naplánovať, realizovať, ale aj dlhodobo udržiavať. Lebo viem, že okrem toho stále plníte aj ďalšie dôležité úlohy; napríklad chránite vzdušný priestor Slovenskej republiky, nasadzujete a udržiavate príslušníkov ozbrojených síl v operáciách a misiách v zahraničí. Za to vám všetkým patrí veľké uznanie a poďakovanie."

Prezidentka však pripomenula aj výhrady NATO voči plneniu záväzkov Slovenskej republiky. "Toto nás nemôže nechať ľahostajnými. V tomto roku budete pripravovať Vojenskú stratégiu, budete pripravovať Dlhodobý plán rozvoja rezortu obrany a ozbrojených síl a zároveň budete participovať na novom cykle hodnotenia obrany od Aliancie. Súbeh týchto plánovacích procesov poskytuje príležitosť, aby sme dosiahli také zmeny, ktoré sa prejavia aj v zlepšenom stave obrany republiky aj priaznivejšom hodnotení NATO. Naši priatelia v Aliancii poskytujú Slovenskej republike garanciu obrany a bezpečnosti, a preto musíme byť aj my voči ním féroví, musíme byť pre nich kredibilný a spoľahlivý partner."

Prezidentka od generálov očakáva, že okrem plnenia svojich priamych služobných povinností sa budú aktívne venovať aj svojej spoločenskej misii – budú príkladom pri formovaní skutočného vlastenectva a tiež aj pri pôsobení na verejnosť, aby docenila význam a dôležitosť otázok obrany a bezpečnosti štátu. Celý text príhovoru prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy