Prezidentský palác hľadá stážistky a stážistov

Prezidentský palác hľadá stážistky a stážistov

V Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky máme dlhodobo výborné skúsenosti so stážami šikovných mladých ľudí. Snažíme sa stážistom a stážistkám čo najviac priblížiť našu prácu, zákulisie a špecifiká prezidentského úradu.

Záleží nám na tom, aby sa všetci počas svojho pôsobenia u nás mohli čo najintenzívnejšie zapojiť do našich odborných tímov.  Stážistov a stážistky do nášho úradu vyberáme veľmi starostlivo, rozhodujúce pre nás však nie je štúdium na konkrétnej škole či odbore, ale Vaše schopnosti a motivácia. Ak si myslíte, že toto je tá pravá stáž, ktorá vás posunie osobne aj profesionálne vpred, neváhajte a prihláste sa!

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky na akademický rok 2021/2022 vyhlasuje spoločnú výzvu na stáž v štyroch odboroch:

Odbor komunikácie

Okrem mediálnych výstupov zodpovedáme aj za styk s verejnosťou. Fotíme a natáčame na podujatiach, komunikujeme s médiami, spravujeme účty na sociálnych sieťach a odpovedáme na podnety verejnosti.

Ponúkame dva typy stáží:

1) produkcia (kamera, fotenie a/alebo grafika)

2) PR (web, sociálne siete, médiá, podnety verejnosti)


Odbor protokolu

Komplexne zabezpečujeme realizáciu programu pani prezidentky (ústavné akty, prijatia, regionálne a zahraničné cesty, oficiálne návštevy hláv štátov v SR). Počas stáže budete priamo zapojení do logisticko-technickej prípravy a realizácie jej programu, vrátane aktívnej účasti na vybraných podujatiach.

 Odbor vnútornej politiky

Poskytujeme pani prezidentke podporu pri jej aktivitách, ktoré smerujú dovnútra štátu. Počas stáže si vyskúšate prípravu podkladov a rôznych analýz, ale dozviete sa aj, ako sa pripravujú a reálne prebiehajú prijatia v Grasalkovičovom paláci a vnútroštátne výjazdy. 

Odbor zahraničnej politiky

Pripravujeme zahraničné aktivity pani prezidentky. Na stáži u nás Vás naplno zapojíme do prípravy podkladov, analýz a prejavov a zoznámite sa s prezidentskou korešpondenciou. Naučíte sa, čo všetko zahŕňa politická aj praktická príprava zahraničných návštev a zopár ich aj zažijete.

KOHO hľadáme?

Hľadáme študentky študentov všetkých stupňov vysokých škôl, prípadne absolventov absolventky, ktoré skončili vysokú alebo strednú školu v roku 2021.

Hľadáme mladých a motivovaných ľudí, ktorí môžu stážovať každý pracovný deň (v individuálnych prípadoch sú možné výnimky) po dobu minimálne jedného mesiaca.

Stážovať u nás môžu iba občianky a občania SR. Stáž ponúkame osobám plne zaočkovaným proti COVID-19, ale  zohľadňujeme individuálne možnosti a okolnosti.

ČO ponúkame?

Férový prístup, konštruktívnu spätnú väzbu a ochotu vysvetľovať a odpovedať na otázky.
Pohľad zvnútra dôležitej inštitúcie, skúsenosť s reálnou politikou a analytikou, ale aj prípravou a účasťou na bežných aj slávnostných podujatiach.
Pochopenie a prácu na príprave a realizácii prezidentskej agendy a programu.

AKO sa prihlásiť?

Pošlite do 12. septembra 2021 stručný email na adresu informacie@prezident.gov.sk a do predmetu správy napíšte slovo „STÁŽ.“
K mailu priložte:

1) aktuálny životopis,

2) motivačný list,

3) vyplnený súbor s osobnými údajmi.

Ten stiahnete tu. Nezabudnite uviesť aj svoju časovú dostupnosť a poradie Vašich preferovaných odborov. Označte len tie, ktoré Vás naozaj zaujímajú - nemusia to byť všetky.

4) akúkoľvek svoju vlastnú prácu (alebo link na ňu), ktorou sa chcete prezentovať.

Ak sa zaujímate iba o odbor protokolu, tento bod sa Vás netýka. Ak sa však hlásite aj na iné odbory, chceme čítať, vidieť či počuť niečo Vaše vlastné. Môže to byť podarená seminárka či iná práca, analýza, článok, podcast, ale pokojne aj link na video z vystúpenia na konferencii, workshope či výstup z nejakej Vašej dobrovoľníckej, resp. voľnočasovej aktivity alebo portfólio či odkaz na inú kreatívnu či social media prácu, ak sa hlásite na komunikačný odbor.

Hotovo. Už len čakajte na našu spätnú väzbu!

Vybraných uchádzačov a uchádzačky pozveme do konca októbra 2021 na online, telefonický alebo osobný pohovor.
Stáž  je neplatená a nie je na ňu nárok. Je nutné ju vykonávať osobne v Grasalkovičovom paláci.

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Tím Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky