Prezidentský palác je osvetlený na znak solidarity s občanmi Bieloruska

Zahraničná politika
Prezidentský palác je osvetlený na znak solidarity s občanmi Bieloruska

Prezidentský palác je od soboty 15. augusta 2020 nasvietený symbolicky na bielo-červeno na znak solidarity s občanmi Bieloruska, proti ktorým bola použitá sila za to, že sa verejne postavili na obranu slobody a demokracie. 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová už na začiatku týždňa vyhlásila, že je znepokojená aktuálnou situáciou v Bielorusku. Odsudzuje násilie použité proti jeho občanom, ktorí vyšli do ulíc, aby slobodne vyjadrili svoj názor. Základné demokratické princípy, ľudské práva a slobody a v tomto prípade osobitne právo občanov na slobodné zhromažďovanie a slobodu slova musia byť podľa prezidentky rešpektované a dodržiavané.

Prezidentka považuje za správne a za potrebné vyjadriť podporu všetkým, ktorí sa v Bielorusku postavili za obhajobu základných demokratických práv a slobôd, aj za cenu vlastnej bezpečnosti, zdravia, či dokonca života. "Násilie, ktoré bolo použité voči tým, ktorí prejavili odvahu nesúhlasiť so súčasným režimom, nesmie zostať nepovšimnuté. Je našou spoločnou morálnou povinnosťou, ako členov Európskej únie a demokratického spoločenstva krajín, jasne sa ohradiť voči represáliám bieloruského režimu. A to aj prijatím opatrení voči tým, ktorí stoja za nariadením a použitím násilia a tiež voči tým, ktorí sú zodpovední za manipuláciu výsledkov prezidentských volieb." 

Podľa prezidentky majú občania Bieloruska nespochybniteľný nárok na to, aby si mohli slobodne zvoliť, kto bude stáť na čele ich štátu. A tak ako my tu doma, aj Bielorusi majú nespochybniteľné právo na prejavenie vlastného názoru.