Prezidentský palác má nové osvetlenie

Prezidentský palác má nové osvetlenie

Prezidentský palác má nové osvetlenie. Úvodné testy a základné nastavovanie systému nového osvetlenia sa skončili a od piatka 6. decembra 2019 je spustená jeho skúšobná prevádzka. Nový systém osvetlenia Prezidentského paláca pozostáva z úsporných, energeticky nenáročných LED svietidiel. Je inteligentný a programovateľný. Dodávateľ konzultoval nastavenie a intenzitu osvetlenia aj s Krajským pamiatkovým úradom v Bratislave. Palác bude osvetlený bielym svetlom, iba výnimočne pri špeciálnych príležitostiach bude môcť byť osvetlený farebne.  

Novonavrhnuté osvetlenie predovšetkým zvýrazňuje významné architektonické prvky fasády (stredného a bočných rizalitov, tympanón a štátny znak nad stredným rizalitom, balustrádu a výzdoby portálov lemujúcich okraje drevených brán bočných rizalitov) a strešnú konštrukciu. Umiestnenie svietidiel pritom nenarúša vzhľad fasády a plne rešpektuje, že palác je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom hlavy štátu. 

Nové stále nočné osvetlenie nahradilo vianočné osvetlenie, ktoré sa využívalo v minulých rokoch a ku ktorému mal výhrady Krajský pamiatkový úrad v Bratislave. Spolu s novým osvetlením sa rozžiaril aj vianočný stromček pred Prezidentským palácom.