Príhovor k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny

Príhovor k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v piatok 8. mája 2020 v Deň víťazstva nad fašizmom s príhovorom k 75. výročiu ukončenia 2. svetovej vojny počas galaprogramu RTVS. 

Prezidentka pripomenula, že v máji 1945 ľudia oslavovali nielen koniec nekonečného vojnového utrpenia, ale predovšetkým veľké historické víťazstvo – víťazstvo nad fašizmom. "Oslavovali porážku zvrhlej a bezohľadnej ideológie, aká sa mohla zrodiť iba v hlave šialenca. Len v nej sa mohla zrodiť predstava, že jeden národ je predurčený na to, aby ako takzvaná vyššia rasa vládol svetu a všetky ostatné mu môžu iba otrocky slúžiť. Je desivé uvedomiť si, ako blízko mal svet k tomu, aby sa táto šialená predstava naplnila. Hitlerovské vojská obsadili Paríž, bombardovali Londýn a dostali sa takmer na dostrel k Moskve. O to väčšie bolo nadšenie miliónov ľudí, že sa ich napokon podarilo zastaviť a poraziť."

Podľa prezidentky vojnové generácie za cenu nesmiernych obetí a nepredstaviteľného utrpenia zachránili svet, ktorý garantuje neodňateľné práva a slobody, garantuje demokraciu a právny štát. "Dnes ďakujeme všetkým našim osloboditeľom a pripomíname si, že Slovenským národným povstaním sme sa na správnej strane aj my zapojili do tohto zápasu za záchranu sveta. Zápasu za zachovanie ľudskosti a európskej civilizácie. A do boja za vlasť a slobodný život jej obyvateľov."

Prezidentka zdôraznila, že bez protihitlerovskej koalície, našich spojencov, by sa aj nad Slovenskom zavreli dejiny. Slovenská republika ako slobodný a suverénny štát podľa prezidentky existuje iba vďaka tomu, že fašizmus bol porazený a na túto pravdu nesmieme zabudnúť a má zmysel si ju pripomínať aj po trištvrte storočí. 

"Ak si uvedomíme, aké historické zlo predstavoval nacizmus a fašizmus, tak je veľmi znepokojujúce, že sú ľudia a skupiny, ktoré s nimi aj po toľkých desaťročiach od ich porážky sympatizujú. A vydávajú to za právo na názor. Ako spoločnosť sme povinní odhaľovať tých, ktorí sa hoc aj skryte a cez rôzne symboly hlásia k zločineckej ideológii, ktorá spôsobila smrť či utrpenie desiatkam miliónov ľudí. Bolo by znevážením obetí a odkazu vojnových generácií, keby sme ľahostajne tolerovali netolerantnosť a trpne znášali neznášanlivosť. Voči všetkým, ktorí sa zaslúžili o porážku fašizmu, máme totiž posvätný záväzok: Nesmieme nikdy dopustiť, aby sa história opakovala."

Na záver prezidentka v kontexte súčasnej pandémie zdôraznila, že je našou povinnosťou, aby sme svet prosperity, slobody a demokracie nielen zachránili, ale v najlepšom možnom stave odovzdali našim potomkom.

Celý text príhovoru prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy