Profesor Juraj Stern sa znova stal rektorom PEVŠ

Profesor Juraj Stern sa znova stal rektorom PEVŠ

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 21. apríla 2021 do funkcie rektora Paneurópskej vysokej školy profesora Juraja Sterna. 

V príhovore prezidentka vyzdvihla, že Paneurópska vysoká škola má na Slovensku reputáciu ustanovizne, ktorá sa dynamicky rozvíja a napĺňa ambície, pre ktoré vznikla: chce byť centrom moderného vysokoškolského vzdelávania a kvalitného vedeckého výskumu. Prezidentka je presvedčená o tom, že Juraj Stern bude svoju funkciu opätovne zastávať spôsobom, ktorý umožní ďalší rozvoj a napredovanie vysokej školy.

"Udržať na ceste modernosti vysokoškolskú inštitúciu s piatimi fakultami, viac než päťdesiatimi študijnými programami a takmer troma tisíckami študentov, určite nie je ľahké. Ako každá vysokoškolská inštitúcia aj Paneurópska vysoká škola potrebuje preto kvalifikované a výkonné vedenie a spoľahlivého lídra."

Prezidentka zdôraznila, že aj pred Paneurópskou vysokou školou, tak ako pred všetkými, stojí veľká výzva: dostať vysokoškolské vzdelávania na úroveň, ktorá umožní premenu Slovenska na vedomostnú a inovačnú spoločnosť. 

"Ak sa majú naše univerzity a vysoké školy stať kľúčovými centrami rozvoja, potrebujú nový silný impulz na kvalitatívnu zmenu. Aj keď akademické práva a slobody musia byť zachované, lebo ide o významný kultúrny a civilizačný výdobytok, akademická samospráva sa nesmie uzavrieť do seba. Systém, v ktorom si akademické prostredie generuje svoje pravidlá musí dbať na to, aby tieto pravidlá obstáli nielen v akademickom prostredí, ale aj z hľadiska celospoločenského."

Celý text príhovoru prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy.