Program inaugurácie prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Program inaugurácie prezidentky SR Zuzany Čaputovej

Inaugurácia prezidentky Slovenskej republiky je najvýznamnejšou štátnou udalosťou, na organizácii ktorej sa spolupodieľa množstvo štátnych inštitúcií.

Program sa začne zložením sľubu na slávnostnej schôdzi Národnej rady SR v budove Slovenskej filharmónie za účasti poslancov Národnej rady SR, členov vlády SR, poslancov Európskeho parlamentu za SR, veľvyslancov a ďalších významných hostí politického a spoločenského života. Pozvaní sú aj rodinní príslušníci, blízki a spolupracovníci zvolenej prezidentky Zuzany Čaputovej.

Po zložení prezidentského sľubu bude nasledovať inauguračný príhovor, v ktorom pani prezidentka predstaví svoju víziu výkonu verejnej služby vo funkcii hlavy štátu. Verejnosť bude môcť celý priebeh inaugurácie, ako aj ďalšie časti programu, sledovať vďaka živému prenosu zabezpečeného RTVS.

Prezidentka sa následne presunie pred historickú budovu Slovenského národného divadla, kde pozdraví nastúpené jednotky Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Do Katedrály sv. Martina prezidentka prejde v sprievode rodiny pešo cez Panskú ulicu, kde bude mať priestor pozdraviť ľudí, ktorí prídu túto slávnostnú chvíľu prežiť osobne. Následne sa uskutoční slávnostná bohoslužba slova Te Deum v Katedrále sv. Martina. Predsedajúcim bohoslužby bude Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. S príhovorom vystúpia aj dôstojný pán Ivan Eľko (Ekumenická rada cirkví v SR), pán Igor Rintel (Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR) a ďalší zástupcovia registrovaných cirkví na Slovensku. Zvolená pani prezidentka sa rozhodla na služby Božie do Katedrály sv. Martina pozvať zástupcov všetkých registrovaných cirkví na Slovensku.

Program bude pokračovať príchodom do Prezidentského paláca a symbolickým prevzatím úradu od prezidenta Andreja Kisku. V priestoroch Prezidentského paláca bude Zuzana Čaputová hostiť obed pre vyše štyridsať seniorov a senioriek z domovov sociálnych služieb z celého Slovenska s cieľom upriamiť pozornosť na dôležitú a zanedbávanú tému, akou je starostlivosť o starších obyvateľov a obyvateľky Slovenska.

Podvečer Zuzana Čaputová položí veniec k pamätníku Brána slobody a kyticu k pamätníku obetiam Železnej opony na Devíne. Cestou z Devína položí kyticu aj na hrob prvého prezidenta SR Michala Kováča na Ondrejskom cintoríne.

Deň inaugurácie ukončí prezidentka Slovenskej republiky slávnostnou recepciou v budove Slovenskej filharmónie.
 
Program inaugurácie prezidentky SR Zuzany Čaputovej, 15. júna 2019

 11.25               Prezidentský palác

                        Odchod prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku

                        Prehliadka Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky             
                       
11.45 – 12.30 Slovenská filharmónia

Slávnostná schôdza Národnej rady Slovenskej republiky
pri príležitosti zloženia sľubu prezidentky Slovenskej republiky

 12.40 – 12.47  Hviezdoslavovo námestie

Prehliadka jednotiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Peší presun do Katedrály sv. Martina

13.30 – 14.20  Katedrála sv. Martina

                        Bohoslužba slova Te Deum
 
14.30               Prezidentský palác

                        Symbolické odovzdanie úradu

                        Prehliadka Čestnej stráže prezidentky Slovenskej republiky
 
15.00 – 16.30  Prezidentský palác

                      Slávnostný obed podávaný prezidentkou Slovenskej republiky

 17.00 – 17.20  Devín

Kladenie venca pri pamätníku Brána slobody

Položenie kytice k pamätníku obetiam Železnej opony
 
17.30               Ondrejský cintorín

Položenie kytice na hrob prezidenta Michala Kováča
 
20.00               Slovenská filharmónia

Slávnostná recepcia pri príležitosti inaugurácie prezidentky Slovenskej  republiky

Osobný zoznam hostí inaugurácie prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej

Peter Konečný

Lea Čaputová

Chris Netkov

Emma Čaputová

Štefan Strapák

Katarína Strapáková

Daniel Strapák

Lucia Zvarová

Adam Strapák

Romana Strapáková

Štefan Novák

Marta Nováková

František Hlaváč

Elena Hlaváčová

Veronika Gulášová

Martin Burgr

Michaela Šedovič

Petra Stoláriková

Martina Goffová

Michal Šimečka

Soňa Ferienčíková

Juraj Rizman

Vladimír Talian

Alexandra Bohmerová

Marián Leško

Mária Lešková

Radovan Pala

Ivana Palová

Peter Kubina

Barbara Kubinová Bokesová

Jarmila Lajčáková

Branislav Kátlovský

Peter Bátor

Mária Bátorová

Michal Truban

Ivan Štefunko

Jaroslav Pavlovič

Eva Pavlovičová

Ladislav Snopko

Zuzana Bartošová

Róbert Bezák

Marika Pogány

Alojz Hlina

Zuzana Mistríková

Zuzana Kusá