Skalica je podľa prezidentky aj mestom výnimočných ľudí

Skalica je podľa prezidentky aj mestom výnimočných ľudí

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 13. mája 2022 počas regionálneho výjazdu navštívila Skalicu. Sociálna oblasť bola jednou z priorít jej návštevy. Bola predmetom rokovania s vedením mesta aj návštevy mestského zariadenia pre seniorov. Prezidentka sa zaujímala aj o inovácie v oblasti zelenej tranzície regionálneho priemyslu a uctila si aj pamiatku významného Skaličana Antona Srholca.

S vedením mesta prezidentka hovorila hlavne o projektoch samosprávy v oblasti sociálnej politiky. Najmä o zámere vybudovania krízového centra pre ženy či zmene pravidiel pri rozdeľovaní detí do škôl tak, aby sa zlepšila integrácia detí z rómskych komunít. "Príjemné bolo tiež stretnutie so zástupcami tunajších spoločenských organizácií a inštitúcií. Práve títo ľudia - zdravotníci, sociálni pracovníci, riaditelia škôl, ľudia z kultúry, športovci, ale aj vinári sa starajú o to, aby sa Skaličanom lepšie žilo a posúvajú svoje mesto dopredu."

Prezidentka v zariadení pre seniorov hovorila s klientmi a klientkami o dlhom čase izolácie, ktorú prežívali naozaj ťažko. "Po tejto skúsenosti je príjemné počúvať ako sa zotavujú, venujú sa rôznym voľnočasovým aktivitám a ich život sa postupne vracia do „normálu“. Vždy, keď môžem, sa počas mojich pracovných ciest v slovenských mestách stretávam so seniorkami a seniormi. Personál domova sociálnych služieb v Skalici s maximálnym nasadením zvládol náročné obdobie pandémie."

Skalica je mesto s historickou, kulinárskou aj vinárskou tradíciou. No je to aj mesto úspešných inovatívnych firiem. Preto prezidentka počas svojej pracovnej cesty navštívila aj spoločnosť Protherm, ktorá je súčasťou nemeckého koncernu Vaillant. Okrem výrobného závodu má v Skalici aj svoje výskumno-vývojové centrum. Práve tu vyvíja komponenty do rôznych kotlov a tepelných čerpadiel. Ich technológie sú energeticky úsporné a predstavujú aj vhodný lokálny obnoviteľný zdroj energie, ktorý má na Slovensku zatiaľ nevyužitý potenciál. "Keďže jednou z mojich priorít je podpora zelenej tranzície, chcem upriamiť pozornosť aj na takéto typy technológií. Diskusia o súčasnej energetickej kríze by sa nemala odvíjať len od hľadania alternatívnych zdrojov fosílnych palív, ale mala by sa orientovať aj na nové, čisté a obnoviteľné zdroje energie, pri ktorých nie sme závislí na dodávkach energetických surovín."

"Skalica je aj mestom výnimočných ľudí." Pri návšteve Skalice prezidentka nemohla vynechať uctenie si pamiatky významného Skaličana, Antona Srholca. "Jeho láska k blížnemu a odkaz neúnavného boja za jej napĺňanie v slobode nám môže byť návodom, ako zvládnuť aj súčasnú náročnú dobu. Zo Skalice odchádzam s dobrým pocitom a ešte raz ďakujem Skaličanom za vrelé prijatie!"