Slovensko má nové veľvyslankyne v Taliansku a pri Rade Európy

Slovensko má nové veľvyslankyne v Taliansku a pri Rade Európy

Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala v utorok 13. apríla 2021 poverovacie listiny dvom novým veľvyslankyniam SR.

Oksana Tomová bude pôsobiť ako mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky, vedúca Stálej misie Slovenskej republiky pri Rade Európy so sídlom v Štrasburgu a Karla Wursterová ako mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Talianskej republike, Maltskej republike a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme. 

Prezidentka verí, že veľvyslankyne budú počas svojho pôsobenia v zahraničí šíriť dobré meno Slovenska, presadzovať naše záujmy a najmä brániť hodnoty, ktoré sú pre nás dôležité – teda hodnoty slobody, demokracie, tolerancie, právneho štátu, pluralitnej občianskej spoločnosti a medzinárodného práva. Zároveň  dúfa, že ich menovanie bude aj inšpiráciou pre ďalšie ženy, aby pôsobili v našej diplomatickej službe, a tak pomáhali hájiť záujmy Slovenska.

S Talianskom nás podľa prezidentky dlhodobo spájajú priateľské vzťahy, a to nielen na úrovni vlád, ale tiež medzi našimi občanmi. "Podobne ako našu krajinu, aj Taliansko silno zasiahla epidémia koronavírusu. V najbližších rokoch sa budú európske ekonomiky spamätávať z hospodárskych škôd, ktoré táto pandémia spôsobila. Práve Taliansko bude najväčší prijímateľ prostriedkov z európskeho Plánu obnovy – plánu, ktorý aj nám dáva príležitosť budovať modernejšie, spravodlivejšie a zelenšie Slovensko. Talianske skúsenosti s implementáciou tohto plánu môžu byť inšpiratívne aj pre našu krajinu. Bola by som preto rada, ak by ste túto oblasť počas vášho vyslania podrobnejšie sledovali."

Rada Európy je podľa prezidentky jednou z dôležitých platforiem riešenia výziev, akými sú rast extrémizmu, nenávisti v online aj offline priestore, nerešpektovanie princípov právneho štátu, či pokračujúce vojenské konflikty v európskom priestore. "Slovensku záleží na posilnení demokracie a právneho štátu. A je dôležité, aby sme boli takto vnímaní aj na pôde Rady Európy. Sama chcem tomuto cieľu napomôcť návštevou tejto organizácie, keď to situácia dovolí."