Slovensko má nových veľvyslancov v USA, Rusku aj v Spojenom kráľovstve

Slovensko má nových veľvyslancov v USA, Rusku aj v Spojenom kráľovstve

Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala vo štvrtok 19. novembra 2020 poverovacie listiny piatim novým slovenským veľvyslancom. 

Veľvyslancom v Spojených štátoch amerických bude Radovan Javorčík, v Ruskej federácii bude pôsobiť Ľubomír Rehák a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska Róbert Ondrejcsák. Peter Bátor bude pôsobiť ako vedúci Stálej delegácie SR pri NATO so sídlom v Bruseli a František Ružička ako vedúci Stálej misie SR pri OECD so sídlom v Paríži.

Prezidentka v príhovore zdôraznila, že štáty a inštitúcie, do ktorých noví veľvyslanci smerujú patria medzi najväčšie svetové mocnosti a najdôležitejšie medzinárodné inštitúcie z pohľadu bezpečnostných a ekonomických záujmov našej republiky. Zároveň dodala, že mnohé z nich práve v tomto čase prechádzajú obdobím, ktoré nanovo definuje nielen ich vlastné vnútorné pomery, ale aj ich vzťah ku globálnym témam.

"Vyriešenie globálnych výziev, ktorým ako ľudstvo v súčasnosti čelíme, je nemysliteľné bez vodcovstva a aktívnej spolupráce so Spojenými štátmi. Do Ameriky odchádzate v dobe, keď dochádza k výmene na čele štátu. Zmena americkej exekutívy vytvára veľký priestor pre Vašu iniciatívu. Pevne verím, že výsledkom Vašej práce bude prehĺbenie spojenectva a spolupráce so Spojenými štátmi. Dôležitosť bilaterálnych vzťahov so Spojeným kráľovstvom po Brexite určite narastie. Odchod Británie z EÚ zasiahne do životov desiatok tisíc Slovákov a povedie k množstvu nepredvídaných udalostí, na ktoré budete musieť pružne reagovať. Avšak aj po vystúpení Británie z Európskej Únie budú naše krajiny spájať čulé obchodné, investične aj bezpečnostné vzťahy. Aj keď máme s Ruskom odlišné názory v mnohých oblastiach dúfam, že sa nám, aj vďaka Vašej aktivite, podarí nájsť priestor pre otvorený dialóg, založený na vzájomnej úcte a rešpekte. Očakávam, že budete rozvíjať naše vzájomné vzťahy medzi našimi národmi, podporovať to, čo ich spája."

Severoatlantická aliancia je podľa prezidentky garantom bezpečnosti Slovenska. Aliancia dnes musí reagovať na nové geopolitické výzvy a hrozby. Prezidentka verí, že  Slovensko bude aj naďalej vnímané v Aliancii ako spoľahlivý a akcieschopný partner.  Prezidentka pripomenula, že 20. výročie členstva v OECD si pripomenieme v čase poklesu našej ekonomiky, keď Slovensko musí začať so zásadnými reformami hospodárstva a transformovať sa na modernejšiu, inovatívnejšiu, zelenšiu a sociálne férovejšiu krajinu, s kvalitným vzdelaním a príležitosťami pre všetkých občanov. Expertíza OECD je práve preto podľa nej nesmierne dôležitá. 

Celý text prejavu prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy.