Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Spoločné vyhlásenie prezidentov SR, ČR a Ukrajiny

Spoločné vyhlásenie prezidentov SR, ČR a Ukrajiny

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 28. apríla 2023 v Kyjeve spoločné vyhlásenie s prezidentmi ČR Petrom Pavlom a Ukrajiny volodymyrom Zelenským. 

"Pripomínajúc si 30. výročie nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov a reflektujúc blízke priateľské vzťahy medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Ukrajinou,

zdieľajúc spoločné dejiny, spoločné univerzálne hodnoty a spoločnú budúcnosť v rámci európskeho projektu mieru a prosperity,

prízvukujúc, že spoločné dejiny týchto troch národov a ich vzájomný rešpekt ponúkajú pevný základ pre ďalší rozvoj vzájomne prospešnej spolupráce a intenzívnych väzieb v oblastiach spoločného záujmu, s pozitívnym efektom pre ľudí,

zdôrazňujúc neochvejnú podporu Európskej únie a Severoatlantickej aliancie pre nezávislosť, zvrchovanosťa územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc a odvolávajúc sa na všetky relevantné rezolúcie, ktoré v tejto súvislosti prijalo Valné zhromaždenie OSN,

odsudzujúc, čo najdôraznejším možným spôsobom, brutálnu, agresívnu vojnu Ruskej federácie vedenú proti Ukrajine, ktorá podkopáva základné princípy  Charty OSN, Helsinského záverečného aktu a medzinárodného poriadku založeného na pravidlách,

podporujúc neodňateľné právo Ukrajiny na sebaobranu, opierajúce sa o článok 51 Charty Organizácie Spojených národov, ako aj jej zvrchované právo rozhodovať o svojej budúcnosti a o svojich vlastných bezpečnostných modeloch,

oceňujúc bezprecedentnú úlohu a rozsah pomoci, ktorú Slovenská republika a Česká republika poskytuje od samého začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu, a to aj prostredníctvom vojenskej a nevojenskej  pomoci, winterizácie, humanitárnej pomoci, poskytnutia útočiska a silnej podpory utečencom z Ukrajiny na svojom  území,

uznávajúc významný prínos Ukrajiny k bezpečnosti euroatlantického priestoru aj mimo neho, najmä tým, ako sa hrdinsky postavila ruskej vojenskej agresii,

pripomínajúc, že Ústava Ukrajiny definuje nadobudnutie plnohodnotného členstva v Európskej únii a Organizácie Severoatlantickej zmluvy ako strategické smerovanie štátu, a berúc na vedomie obrovskú podporu obyvateľov Ukrajiny týmto cieľom,

pripomínajúc Spoločné vyhlásenie prezidentov deviatich stredoeurópskych a východoeurópskych členských štátov NATO z 2. októbra 2022, v ktorom bola zdôraznené podpora budúceho členstva Ukrajiny v Aliancii a spojencom  adresovaná výzva, aby výrazne zvýšili svoju vojenskú pomoc Ukrajine,

prezidenti troch štátov:

 • zdôrazňujú, že zdieľajú univerzálne hodnoty vrátane rešpektovania dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti a rozmanitosti, právneho štátu a dodržiavania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k národnostným menšinám a slobody médií, ktoré tvoria samotný základ projektu EÚ;
 • súhlasia s tým, že suverénna, slobodná a demokratická Ukrajina je jedným z kľúčových faktorov pre zaistenie bezpečnosti a stability v Európe;
 • opätovne potvrdzujú záujem o napredovanie a ďalšie prehlbovanie vzájomnej spolupráce a partnerstva v oblastiach, ako je hospodárstvo, obchod, energetika alebo infraštruktúra, výskum a veda;
 • ostro odsudzujú pokusy Ruskej federácie o násilnú zmenu medzinárodne uznaných hraníc, ktoré ohrozujú základy mieru a stability v Európe, ako aj medzinárodnú bezpečnosť, preto im treba čeliť spoločne a globálne;
 • opätovne zdôrazňujú, že Ruská federácia musí okamžite, úplne a bezpodmienečne stiahnuť všetky svoje vojenské a polovojenské sily z medzinárodne uznaného územia Ukrajiny a zastaviť vojenské aktivity, ako sa osobitne uvádza v predbežnom opatrení Medzinárodného súdneho dvora zo 16. marca 2022;
 • prízvukujú, že Ukrajina má výlučné právo rozhodovať o podobe budúcich mierových rozhovorov s cieľom dosiahnuť trvalý a spravodlivý mier pre budúce generácie a vyjadrujú podporu Mierovej iniciatíve prezidenta Zelenského, ktorý vyvrcholí globálnym mierovým samitom,´ ktorý sa bude konať keď nastanú vhodné podmienky;
 • ostro odsudzujú hrozivé následky agresívnej vojny Ruskej federácie proti Ukrajine na ľudské práva a humanitárnu sféru, ako aj porušovanie medzinárodného humanitárneho práva, ktoré zahŕňa pokračujúce útoky na kritickú infraštruktúru v celej Ukrajine a má ničivé dôsledky na každodenný život civilného obyvateľstva;
 • vyjadrujú vážne znepokojenie nad rastúcim počtom civilných obetí vrátane žien a detí, čo spôsobilo aj milióny utečencov a vnútorne presídlených osôb, ktoré sústavne potrebujú humanitárnu pomoc, a sú obzvlášť šokovaní páchaním krutostí a zneužívaním žien a detí, vrátane zabíjania, mučenia, znásilňovania, násilných presunov, deportácií a zmien identity;
 • prízvukujú svoje pevné odhodlanie zabezpečiť, aby všetky osoby zodpovedné za činy, ktoré predstavujú vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a iné závažné zločiny podľa medzinárodného práva spáchané proti Ukrajine a jej ľudu, vrátane zločinu agresie, boli postavené pred súd a niesli plnú zodpovednosť, a podporujú úsilie o zriadenie špeciálneho tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine;
 • zdôrazňujú, že sankcie zohrávajú zásadnú úlohu v úsilí zastaviť agresívnu vojnu Ruskej federácie vyzývajú ostatné krajiny, aby sa k sankciám pripojili resp. zabránili ich obchádzaniu;
 • chápajúc význam povojnovej obnovy Ukrajiny a budúcich reparácií za škody  spôsobené Ukrajine agresorom, v tejto súvislosti sa zaväzujú ďalej posúdiť možnosti využitia zmrazených aktív Ruskej federácie;
 • pripomínajú historické rozhodnutie lídrov EÚ z 23. júna 2022, ktorým uznali európsku perspektívu Ukrajiny a udelili jej status kandidátskej krajiny. Ukrajina si veľmi cení silnú podporu Slovenskej a Českej republiky v tomto smere a verí v začatie prístupových rokovaní v roku 2023.
 • uznávajú značný pokrok, ktorý Ukrajina dosiahla v oblasti zosúlaďovania   s normami a štandardmi EÚ od prijatia dohody AA/DCFTA, čeliac bezprecedentným výzvam, ktoré predstavuje pokračujúca agresia zo strany Ruska;
 • opätovne potvrdzujú, že Slovenská republika a Česká republika sú pripravené naďalej podporovať dynamický prístupový proces Ukrajiny do EÚ na základe pokroku dosiahnutého pri presadzovaní reforiem, najmä pokiaľ ide o 7 odporúčaní Europskej komisie, ako aj postupnú integráciu Ukrajiny do politík a aktivít EÚ, s osobitným dôrazom na vnútorný trh EÚ;
 • súhlasia s tým, že pre posilnenie odolnosti Ukrajiny a jej vlastnej prosperity je nevyhnutné pokračovať v implementácii štrukturálnych reforiem za pomoci EÚ a jej členských štátov. Slovenská republika a Česká republika budú naďalej pomáhať Ukrajine v jej transformačnom úsilí, a to aj prostredníctvom výmeny vlastných skúseností s integráciou;
 • opätovne potvrdzujú potrebu transparentného procesu obnovy a povojnovej rekonštrukcie Ukrajiny založených na reformných agendách EÚ a v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou, ktorý poistí európsku budúcnosť modernej Ukrajiny a vyjadrujú vzájomný záujem pracovať spoločne na obnove a rekonštrukcii, kdekoľvek je to bezpečné a možné;
 • opätovne potvrdzujú vzájomný záujem udržať a ďalej posilniť obrané spôsobilosti Ukrajiny zoči voči ruskej agresii, ako aj podporu Slovenskej republiky a Českej republiky pri poskytovaní potrebnej pomoci a posilňovaní vzájomnej spolupráce v oblasti obranného priemyslu a vojenského výcviku;
 • súhlasia, že budú i naďalej apelovať na vytrvanie v poskytovaní rozsiahlej medzinárodnej politickej, praktickej a materiálnej pomoci Ukrajine, zameranej na zabezpečenie jej schopnosti účinne brániť svoje územie na zemi, na mori a vo vzduchu;
 • opätovne potvrdzujú zámer spolupracovať na európskych a medzinárodných fórach s cielom podporiť oslobodenie území Ukrajiny dočasne okupovaných Ruskom, najmä prostredníctvom podpory Mierovej inciatívy prezidenta Zelenského a Medzinárodnej Krymskej platformy;
 • zdôrazňujú globálny význam sústredeného úsilia Ukrajiny o pokračovanie Čiernomorskej obilnej iniciatívy a humanitárneho programu Obilie z Ukrajiny, ktorého cieľom je zvýšiť celosvetovú potravinovú bezpečnosť a zhodli sa na potrebe zmiernení rizík zneužívania tranzitných koridorov;
 • vyjadrujú svoju pripravenosť prispieť k procesom prípravy nových medzinárodných bezpečnostných záruk pre Ukrajinu pred tým, ako raz vstúpi do NATO;
 • vítajú významný pokrok Ukrajiny dosiahnutý na ceste k euroatlantickej integrácii, najmä pokiaľ ide o rastúcu interoperabilitu krajiny so štandardmi NATO;
 • potvrdzujú svoj záväzok ďalej posilniť spoločné úsilie s cieľom zabezpečiť napredovanie Ukrajiny pri implementácii noriem a štandardov EÚ a NATO na jej ceste k členstvu v oboch organizáciách;
 • berú na vedomie, že Slovenská republika a Česká republika, ako dvaja členovia NATO, sú pripravené zintenzívniť svoju podporu Ukrajine v súvislosti s jej ambíciami vstúpiť do Aliancie, keď to raz podmienky umožnia;
 • dohodli sa, že Slovenská republika, Česká republika a Ukrajina budú úzko spolupracovať na všetkých uvedených otázkach v rámci bilaterálnych, trilaterálnych alebo multilaterálnych formátov."

 

Podpísané v Kyjeve 28. apríla 2023, v anglickom jazyku.