Spoločné vyhlásenie prezidentov V4 k situácii v Bielorusku

Spoločné vyhlásenie prezidentov V4 k situácii v Bielorusku

Prezidenti štátov V4 vydali v stredu 19. augusta 2020 spoločné vyhlásenie k situácii v Bielorusku. Vyjadrili v ňom vážne pochybnosti o priebehu prezidentských volieb v Bielorusku, ktorých výsledok nebol uznaný bieloruskou verejnosťou. Uvedomujúc si oprávnené požiadavky občanov Bieloruska, prezidenti volajú po mierovom a legitímnom riešení súčasnej krízy, ktorá v Bielorusku nastala.

Ich spoločné vyhlásenie obsahuje štyri body. Prezidenti vyzývajú na nájdenie cesty pre politické riešenie problému a na dodržiavanie základných ľudských práv, spolu so zdržaním sa prejavov násilia voči demonštrantom počas pokojne prebiehajúcich demonštrácií. Prezidenti podporujú právo občanov Bieloruska na slobodné, spravodlivé a demokratické prezidentské voľby. Zároveň vítajú rozhodnutie zvolať zasadnutie Európskej rady, aby sa tak prijali nevyhnutné opatrenia, v duchu správy vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, za účelom nastolenia dialógu medzi predstaviteľmi bieloruskej politickej reprezentácie a bieloruskou verejnosťou. Prezidenti V4 vyjadrili aj potrebu zdržania sa akýchkoľvek aktivít zahraničných aktérov, ktoré by podkopali nezávislosť a suverenitu Bieloruska.