Stanovisko Andreja Kisku k operácii v Česku

Zahraničná politika
Stanovisko Andreja Kisku k operácii v Česku

Prezident absolvoval niekoľko mesiacov konzervatívnej liečby v nemocnici ministerstva vnútra - Nemocnici sv. Michala. Po zlyhani liečby konzultoval svoj stav aj s lekármi v bratislavskej ružinovskej nemocnici. Následne absolvoval ďalšie diagnostické vyšetrenia v Banskej Bystrici. Výsledky potom odovzdal v nemocnici ministerstva vnútra a konzultoval ich s MUDr. Jánom Grauzelom, podpredsedom Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu.

S odborným názorom doktora Grauzela sa stotožnila nemocnica ministerstva vnútra. Citácia z listu nemocnice ministerstva vnútra - Nemocnica sv. Michala - prezidentovi Andrejovi Kiskovi: "Na základe odborného posudku MUDr. Jána Grauzela, podpredsedu Slovenskej spoločnosti pre artroskopiu, sa stotožňujeme s doporučeným postupom realizovať výkon na vysokošpecializovanom svetovom pracovisku, kde s podobným typom operácie majú dostatočnú skúsenosť. Podpis: MUDr. Milan Križko, generálny riaditeľ nemocnice Svätého Michala, a Alžbeta Roháčková, zástupca generálneho riaditeľa, vedúci lekár interného oddelenia."

MUDr. Ján Grauzel odporučil nemocnicu v Plzni. Nemocnica ministerstva vnútra následne zabezpečila všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú pre liečbu v zahraničí. Prezident absolvoval dve predoperačné vyšetrenia v nemocnici ministerstva vnútra v Bratislave. Prvé predoperačné vyšetrenie dva týždne pred operáciou. Druhé predoperačné vyšetrenie v Bratislave absolvoval deň pred hospitalizáciou v Plzni, kedy po prvýkrát jeden z lekárov nemocnice, ktorého prezident nikdy predtým nevidel, nepozná jeho meno a nie je ošetrujúcim lekárom prezidenta, spomenul možnosť operácie v Ružomberku.

Nikdy počas niekoľkých mesiacov, kým bol prezident v starostlivosti nemocnice ministerstva vnútra - Nemocnice sv. Michala - mu nikto nenavrhol operačný zákrok na Slovensku a ani potom, ako sa začala a niekoľko týždňov prebiehala komunikácia s nemocnicou v Plzni. Prezident si váži slovenských lekárov a nepochybuje o ich kvalitách, počas svojej liečby sa riadil vždy len ich odporúčaniami. Prezident je preto mimoriadne prekvapený stanoviskom Ministerstva vnútra SR. Ministerstvo vnútra v piatok vydalo tlačovú správu, v ktorej tvrdí, že lekár z nemocnice ministerstva - Nemocnice sv. Michala - odporučil prezidentovi Andrejovi Kiskovi, aby absolvoval operáciu bedrového kĺbu vo vojenskej nemocnici v Ružomberku.