Stanovisko prezidentky k situácii na Blízkom východe

Zahraničná politika

"Usmrtenie iránskeho generála americkou armádou, ako aj počínanie Iránu v regióne dokazuje, ako každé použitie sily iba ďalej eskaluje napätie a môže mať zásadný dopad nielen na stabilitu a bezpečnosť daného regiónu, ale aj situáciu ďaleko za jeho hranicami.

Slovensko v Severoatlantickej aliancii požiadalo USA, spoločne s ďalšími spojencami, o poskytnutie informácií o skutočnostiach a okolnostiach, ktoré viedli k ich rozhodnutiu. V prípade, že predmetný útok nebol vykonaný v reakcii na bezprostredne hroziace nebezpečenstvo, budú na mieste otázky o jeho opodstatnenosti a legálnosti.

Oceňujem, že na základe rozhodnutia príslušných veliteľov NATO boli naši vojaci presunutí mimo územie Iraku. Aj naďalej dôverujem našim predstaviteľom, že všetky kroky, ktoré podniknú, budú riadne koordinované a odkonzultované s našimi spojencami v Severoatlantickej aliancii.

Považujem však za dôležité, aby bola táto téma predmetom nanajvýš vecného hodnotenia a komentovania a nie predmetom politického boja na Slovensku. Vyzývam všetkých zainteresovaných, aby vo svojich vyhláseniach mali na pamäti nielen možné krátkodobé politické zisky, ale predovšetkým dlhodobo budované dobré meno Slovenska, našich vojakov a celkovú bezpečnostnú situáciu."