Štát zefektívni pomoc obetiam domáceho násilia

Štát zefektívni pomoc obetiam domáceho násilia

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 18. septembra 2020 informovala o pripravovaných zmenách legislatívy, ktoré zefektívnia pomoc obetiam domáceho násilia. 

Prezidentka po stretnutí s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, I. viceprezidentkou Policajného zboru SR Janou Maškarovou a riaditeľkou Centra Slniečko v Nitre Marianou Kováčovou pripomenula, že jedným zo sprievodných a negatívnych javov prvej vlny pandémie a domácej izolácie bolo aj zvýšenie intenzity domáceho násilia, čo odhalilo slabé miesta, ktoré máme pri ochrane žien, detí a ďalších skupín, ktoré násilie zažívajú. 

Pripravovaná novela zákona o obetiach trestných činov umožní úzku spoluprácu polície a existujúcich krízových centier, ktoré sa budú môcť akreditovať ako tzv. intervenčné centrá na ministerstve spravodlivosti. Intervenčné centrá budú podľa tohto návrhu do 72 hodín po vykázaní agresora políciou kontaktovať obeť a poskytnú krízovú intervenciu psychológa a sociálneho pracovníka, právnu pomoc s predĺžením ochranného opatrenia, vyhodnotia hrozby nebezpečenstva a vytvoria bezpečnostný plán tak, aby ochránil obeť pred ďalšími možnými útokmi a postupne sa dokázala vymaniť z násilia. 

Hoci polícia má už dnes v rukách dôležitý nástroj - možnosť vykázať agresora z domova na 10 dní pri hrozbe útoku na život, zdravie alebo slobodu - a počet vykázaní sa každoročne zvyšuje, len menej ako štyri percentá obetí využije aj následnú možnosť podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia a predĺženia ochrany. 

"To je signálom, a potvrdzujú to aj skúsenosti krízových centier a polície z praxe, že len vo veľmi malej miere dochádza k využitiu nadväzujúcich právnych opatrení a dlhodobému riešeniu situácie domáceho násilia. Inými slovami, polícia síce zakročí, ale násilník sa často po 10 dňoch vracia domov a násilie pokračuje. Domáce násilie je vážnym problémom, často má latentnú podobu, ktorú nezachytíme, odovzdáva sa z generácie na generácie a traumatizuje. Keď sa vieme poučiť zo skúsenosti, ako prerušiť tento začarovaný kruh, nemôžeme váhať. Lebo skúsenosť nám ukazuje, že problém domáceho násilia sa nikdy sám nevyrieši."