Stretnutie prezidenta SR Andreja Kisku s veľvyslancami členských krajín EÚ

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa v utorok 8. júla 2014 stretol s vedúcimi zastupiteľských úradov členských krajín EÚ akreditovanými v Slovenskej republike. Prvé spoločné stretnutie nového prezidenta SR s titulármi krajín EÚ sa uskutočnilo formou pracovných raňajok na pozvanie talianskeho predsedníctva v Rade Európskej únie. Prezident SR v úvode ocenil priority talianskeho predsedníctva a zaželal mu veľa úspechov pri ich napĺňaní. Osobitne vyzdvihol záujem o znižovanie nezamestnanosti, ktorá trápi mnohé krajiny EÚ vrátane Slovenska a povzbudil európske štáty k výmene skúseností hlavne pri riešení nezamestnanosti mladých ľudí. V diskusii sa veľvyslanci zaujímali o postoje novej hlavy štátu k aktuálnym európskym a zahranično-politickým otázkam i prioritám na domácej politickej scéne. Prezident SR odpovedal na otázky, ktoré sa týkali vzťahov Slovenskej republiky so susedmi, spolupráce krajín V4, rozširovania Európskej únie, bezpečnostnej situácie v regióne strednej a východnej Európy, západného Balkánu i plnenia aliančných záväzkov v obrane. V odpovediach hlavy štátu zaznela potreba obnovy dôvery občanov SR v súdny systém, záujem o posilňovanie atraktívneho podnikateľského a investičného prostredia i téma riešenia problémov rómskej populácie.