Sucho podľa prezidentky ohrozuje aj lesy

Sucho podľa prezidentky ohrozuje aj lesy

Počas druhého dňa pracovného výjazdu na Zemplíne navštívila prezidentka Zuzana Čaputová Chránenú krajinnú oblasť Vihorlat a prešla sa okolo Morského oka. Sucho podľa prezidentky ohrozuje aj naše lesy. 

Prezidentka zdôraznila, že jar sa na týchto miestach väčšinou spájala s dostatkom vody, čo sa vplyvom klimatickej krízy mení. "Príroda je tu stále krásna a vďaka prísnej ochrane aj nedotknutá. No sucho prichádza aj sem. Prameňov, ktoré sa do jazera vlievajú, je menej. Lesy sa viac a viac vysušujú, voda v lesných prameňoch sa stráca a potom chýba v potokoch, riekach a jazerách. Tento jav sa týka celej našej krajiny. Preto nesmieme zabúdať, že naše lesy sú našimi pľúcami a podľa toho v nich musíme aj hospodáriť."

V Kladzanoch v okrese Vranov nad Topľou si prezidentka neskôr prezrela vodozádržné opatrenia, ktoré zrealizovala obec. "Sú nielen praktické, funkčné a pomáhajú v celkovej klimatickej situácii na danom mieste, ale majú aj svoju estetickú hodnotu. Ide o zaujímavý a pekný príklad toho, ako sa dajú takéto veci robiť." 

Prezidentka znova pripomenula, že na podobné projekty je možné využiť prostriedky z fondov EÚ.