Telegram pápeža Františka k sviatku sv. Cyrila a Metoda

Náboženstvo
Telegram pápeža Františka k sviatku sv. Cyrila a Metoda

Pápež František adresoval pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda telegram prezidentovi Andrejovi Kiskovi, v ktorom srdečne zablahoželal všetkým občanom Slovenskej republiky.

„Prosím Pána, aby posilňoval úsilie každého človeka na ceste budovania solidárnej a bratskej spoločnosti, ktorá prejavuje úctu a pomoc tým najnúdznejším ľuďom. Preto vzývam hojnosť Božích požehnaní na Vašu Excelenciu, na vedúcich činiteľov ako i na celý slovenský národ,“ napísal pápež.