Tri vysoké školy majú novovymenovaných rektorov

Tri vysoké školy majú novovymenovaných rektorov

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v piatok 13. mája 2022 do funkcie nových rektorov vysokých škôl. 

Funkcie sa tak ujali Katarína Slobodová Nováková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Tomáš Lengyelfalusy z Vysokej školy DTI a Edita Hekelová z Vysokej školy manažmentu. 

Prezidentka v príhovore zdôraznila, že mladí ľudia a akademici, ktorí sa rozhodujú medzi pôsobením na Slovensku a v zahraničí, či medzi hlavným mestom a regiónmi, očakávajú konkrétne kroky a garancie kvality vysokoškolských inštitúcií a pripomenula, že za ich prednesenie a realizáciu nesú svoj diel zodpovednosti politici aj čelní zástupcovia akademickej sféry.

"Zákonodarca nedávno prijatou novelou zákona o vysokých školách posunul hranice právomocí správnych rád a akademických senátov. Na jednej strane zmenil spôsob voľby rektorov a dekanov, na druhej strane posilnil aj niektoré Vaše rektorské právomoci. Zmenili sa tým niektoré predpoklady výkonu Vašich funkcií, a možno už v najbližších mesiacoch budete stáť pred rozhodnutiami s dlhodobým dopadom na Vaše školy, mestá a regióny."

Podľa prezidentky môžeme význam vzdelanosti vnímať aj cez krízy, ktorým sme v posledných desaťročiach čelili a stále čelíme: či už išlo o finančnú krízu, klimatickú krízu, krízu dôvery voči inštitúciám, pandémiu či humanitárnu situáciu spôsobenú ruskou agresiou proti Ukrajine. "Vzdelaná spoločnosť má vybudovanú imunitu voči hoaxom, je odolnejšia voči propagande a voči nástrojom hybridnej vojny, má potenciál pristupovať k problémom racionálne a na základe poznania. Súčasné, očakávané ale aj nečakané prekážky a problémy má lepšiu šancu zvládnuť spoločnosť, ktorej vysoké školy budú tvoriť dobre fungujúci ekosystém, budú živo vstupovať do verejnej diskusie a budú etalónom odbornosti a etiky. Spolu s ďalšími rektorkami a rektormi máte príležitosť byť silou, ktorá našu krajinu posunie vpred."