Ľudia v každom kúte Slovenska by mali cítiť, že sa na nich nezabúda

Ľudia v každom kúte Slovenska by mali cítiť, že sa na nich nezabúda

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 24. novembra 2021 na svojej pracovnej ceste navštívila Komárno, kde sa zaujímala o situáciu v regióne a rokovala s primátorom Komárna Bélom Keszeghom a členmi Združenia miest okresu Komárno o problémoch regiónu, ktoré je potrebné riešiť.

Podľa prezidentky by aj v takejto zložitej situácii ľudia v každom kúte Slovenska mali cítiť, že sa na nich nezabúda. "Platí to aj pre juh, kde žije väčšina Maďarov, ktorí navyše nemajú svoju politickú reprezentáciu v parlamente. S veľmi aktívnou samosprávou Komárna a širšieho okolia som rokovala o problémoch regiónu, ktoré treba riešiť. Chýbajúce cesty a železničné spojenie, rozmáhajúce sa veľkochovy ošípaných, ktoré sú spájané s rizikami znečistenia pitnej vody. A napokon aj prístup k eurofondom, ktoré považujú za príliš scentralizované a nezohľadňujúce potreby regiónu." 

Po rokovaní so zástupcami miest prezidentka navštívila jedinú menšinovú univerzitu na Slovensku, Univerzitu Jánosa Selyeho, kde s vedením univerzity, ale aj so študentami hovorila najmä o pripravovanom vysokoškolskom zákone. 

Komárno je podľa prezidentky kultúrne mesto so živou a kvalitnou multižánrovou scénou. Navštívila som folklórny súbor Slovenskí rebeli, ktorí sídli v Dome Matice Slovenskej a aj Mestské kultúrne stredisko Béniho Egressyho. V Komárne sa prepája tradičná s modernou kultúrou a maďarská so slovenskou, čo je dôkazom aj toho, ako nás rôznorodosť obohacuje.

Regióny Slovenska musíme podľa prezidentky rozvíjať rovnomerne, ekonomicky, sociálne aj kultúrne. "Ďakujem za dnešné srdečné prijatie, stretla som pozitívnych, angažovaných a dobroprajných ľudí. Som hrdá na všetko, čo sa im darí - malým farmárom, samospráve, občianskej spoločnosti, školám, aj kultúrnym inštitúciám, ktoré si uvedomujú, že ťažkú dobu nám pomôže prekonávať aj pozitívna miestna mikroklíma, súdržnosť a spolupráca."