Novoročné prijatie cirkví: V hodnotách by sme mali byť jednotní

Novoročné prijatie cirkví: V hodnotách by sme mali byť jednotní

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 21. januára 2022 v Prezidentskom paláci prijala predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností.

Novoročné prijatie predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností je tradičnou udalosťou na začiatku roka. Jeho cieľom je aj poďakovať sa všetkým predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, duchovným a ďalším ľudom ktorí vykonávali dobrú službu. "Popriala som im všetko najlepšie, najmä veľa zdravia do budúceho roku. 

Prezidentka považuje tému zníženia napätia v spoločnosti a zjednocovanie za dôležitú a ústrednú. "Spolu s predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností sme sa zhodli v tom že napätie v spoločnosti aj vplyvom pandémie aj rôznych iných javov spoločnosti je mimoriadne veľký problém." 

S predstaviteľmi cirkví a náboženských spoločností sa prezidentka rozprávala aj o tom, ako môžeme pomôcť tento problém prekonať a ako pomôcť tomu, aby spoločnosť bola súdržnejšia. "Lebo ak sme súdržnejší, vieme prekonať všetky krízy lepšie. Myslím, že by pomohlo, keby sme našu spoločnosť zjednodušene nevnímali iba v dvoch extrémnych polaritách ľudí, ktorí chcú spolu iba bojovať, pretože medzi nimi je veľká skupina ľudí, ktorí hľadajú, ktorí chcú počúvať a ktorým stojí za to spájať sa v jednote." 

Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v inom formáte, formou diskusie predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností, by symbolicky túto jednotu podľa prezidentky malo aj reprezentovať. "Odnášam si z toho stretnutia veľa zaujímavých podnetov. Okrem iného myslím, že jedna z point toho nášho prístupu je pokúsiť sa byť zjednotení v hodnotách, ktoré sa snažíme žiť a ktoré sa snažíme reprezentovať aj navonok. Pri pestrosti názorov sa dá diskutovať, ale v hodnotách skúsme byť jednotní."

Na novoročnom prijatí sa zúčastnili predseda KBS Stanislav Zvolenský, generálny biskup ECAV Ivan Eľko, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Róbert Géresi, Benjamín Uhrín z Bratskej jednoty baptistov v SR, Štefan Evin z Cirkvi bratskej v SR, superintendent Evanjelickek cirkvi metodistickej, František Kolesár z Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Richard Duda z Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR, arcibiskup Starokatolíckej cirkvi na Slovensku Vlastimil Šulgan, biskup Cirkvi československej husitskej na Slovensku Jan Hradil, Robert Hans van Dalen z Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR a Jana Srpoňová z Bahájskeho spoločenstva v SR.