Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Vyhlásenie k rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry

Vyhlásenie k rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry

Prezidentka Zuzana Čaputová vystúpila v piatok 8. decembra 2023 s vyhlásením k rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry. 

„Na ostatnom zasadnutí vlády bol schválený a prvýkrát zverejnený návrh zmien viacerých zákonov týkajúci sa trestného práva. Všetky navrhnuté zmeny sa majú udiať v skrátenom legislatívnom konaní, a teda bez odbornej diskusie.

Súčasťou navrhovanej zmeny je zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Táto inštitúcia vznikla pred takmer 20 rokmi za účelom boja s organizovanou kriminalitou a korupciou. Dôvodom vzniku tohto úradu bola okrem iného špecializácia na uvedené formy trestnej činnosti a vo výsledku zefektívnenie činnosti pri postihovaní týchto skutkov. Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry predstavuje výraznú zmenu fungujúcej schémy orgánov na presadzovanie spravodlivosti. 

Vládna koalícia navrhuje prerozdeliť agendu Úradu špeciálnej prokuratúry medzi krajské prokuratúry. Samotná rada Rada prokurátorov, tvorená reprezentantmi Krajských prokuratúr, však tvrdí, že tento krok by viedol k oslabeniu boja proti závažnej organizovanej kriminalite a korupcii. Zároveň  Rada prokurátorov citujem „dôrazne odmieta, aby k takýmto zásadným zmenám právnej úpravy v oblasti trestného práva dochádzalo skrytým spôsobom, teda vynechaním štandardného legislatívneho procesu.“

V kontexte navrhovanej zmeny sa nedajú prehliadnuť ani vyjadrenia mnohých koaličných politikov. Sú nimi kritické postoje k osobe na čele špeciálnej prokuratúry, a tiež k niektorým prokurátorom ÚŠP, ktorý oni sami uvádzajú ako jeden z motívov zrušenia špeciálnej prokuratúry.

Takýto krok sa javí ako účelový a neprípustný personálny zásah zo strany politickej moci do fungovanie prokuratúry.

Vládny návrh zmien oslabuje aj  ochranu oznamovateľov korupcie. Z právnej ochrany vyberá jednu celú profesijnú skupinu, príslušníkov policajného zboru, a to len preto, aby bola odňatá ochrana konkrétnym vyšetrovateľom. Navyše, zákonom by sa mali zrušiť už aj vydané rozhodnutia v individuálnych veciach, čo predstavuje v právnom štáte retroaktívny a nelegitímny zásah do nadobudnutých práv oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Návrh tiež prináša významnú zmenu statusu oznamovateľa protispoločenskej činnosti, ktorá by znamenala výrazné oslabenie právnej ochrany ľudí, a skôr ich odradí, ako by ich motivovala k odhaleniu takejto činnosti.

Ďalšou oblasťou predloženého návrhu je úprava sadzieb viacerých trestných činov. Predkladatelia sa pritom odvolávajú na potrebu zosúladiť výšky trestov s trendami trestnej politiky v štátoch Európskej únie, pretože by nám údajne malo hroziť konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie. Zároveň však Európska prokuratúra už na základe predbežnej analýzy vládneho návrhu skonštatovala, že niektoré z navrhovaných zmien by už neboli schopné zabezpečiť, aby trestné činy proti rozpočtu EÚ boli na Slovensku trestané účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami. Európska únia totiž vyžaduje, aby za podvody na eurofondoch hrozili odrádzajúce tresty. Vystavujeme sa tým aj potenciálnemu riziku pozastavenia eurofondov.

Vážení občania,

predložený vládny návrh predstavuje zásadné zmeny v oblasti trestného práva, ktoré sa majú udiať bezdôvodne rýchlym spôsobom, bez dostatočnej odbornej prípravy, a bez komunikácie s laickou aj odbornou verejnosťou, vrátane prokurátorov. Argumenty, ktoré vládna koalícia na skrátené legislatívne konanie uvádza, takýto postup podľa môjho presvedčenia neodôvodňujú.

Takto závažné zmeny prijímané v skrátenom legislatívnom konaní považujem za postup v rozpore s princípmi právneho štátu.Napokon aj Európska komisia vyzvala vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v tomto procese bez dôkladného zváženia a neuchýlila sa k zrýchlenému postupu bez riadnej a dôkladnej konzultácie so zainteresovanými stranami.

Toto je iba niekoľko, avšak dostatok, dôvodov na to, aby sme zišli z kratšej cesty. A akékoľvek závažné legislatívne zmeny v oblasti trestného práva, vždy podrobili dôkladnej analýze a umožnili viesť odbornú diskusiu v riadnom legislatívnom procese.“

(foto: TASR)