Vyhlásenie prezidenta k uzneseniu Súdnej rady SR

Spravodlivosť
Vyhlásenie prezidenta k uzneseniu Súdnej rady SR

Prezident Slovenskej republiky je sklamaný z toho, že niektorí členovia Súdnej rady SR sa angažujú v sporoch osobnej povahy namiesto vážnych a užitočných úvah, prečo pretrváva nízka dôvera verejnosti v súdnictvo.

(1) Prezident Andrej Kiska bude rešpektovať akékoľvek osobné rozhodnutie členov jeho Poradného výboru, ktorých sa rozhodnutie Súdnej rady SR týka. Zároveň však konštatuje, že toto rozhodnutie súdnej rady sa vyjadruje k otázke, ktorú súdna rada nemá v kompetencii. Navyše o jeho prijatí bolo rozhodnuté vďaka hlasom v tejto veci zaujatých členov tohto ústavného orgánu, čo odporuje základným princípom konania sudcu aj dobrým mravom.

(2) Prezident republiky zároveň pripomína, že napriek jeho upozorneniu sa Súdna rada SR už niekoľko mesiacov nevyjadrila k tomu, že na Slovensku sú stále sudcovia vo veku nad 65 rokov, a Súdna rada SR nikdy nepredložila prezidentovi návrh na ich odvolane z funkcie sudcu, hoci tak jednoznačne predpisuje ústava a zákon. Súdna rada SR svojou nečinnosťou v tejto veci predlžuje neústavný a nezákonný stav.

(3) Prezidenta republiky tiež osobitne znepokojuje neochota Súdnej rady SR prijať účinný a európskym štandardom zodpovedajúci etický kódex pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky.

V tejto spojitosti prezident republiky pripomína, že Súdna rada SR mieni predložiť prezidentovi republiky návrhy na vymenovanie sudkýň a sudcov Slovenskej republiky; hlava štátu chce však spojiť tento významný akt s požiadavkou na dodržiavanie nielen zákonnosti a ústavnosti v ich rozhodovaní, ale tiež spravodlivosti a v neposlednom rade aj etických pravidiel. Zámer prijať takéto pravidlá zodpovedajúce európskym štandardom bol oznámený, viackrát potvrdený aj prisľúbený, ale zdá sa, že takéto podrobné štandardy sa u nás presadzujú stále ťažko.

Prezident republiky preto apeluje na urýchlené prijatie takýchto pravidiel Súdnou radou SR ešte pred vymenovaním novej generácie sudcov nielen podľa nových pravidiel, prijatých Národnou radou SR minulý rok, ale aby sa tak mohlo stať do justičného prostredia, kde začnú platiť nové a vyššie nároky na pôsobenie a správanie sa sudcov, ktoré by mala nastaviť Súdna rada SR v etickom kódexe.

Prezident republiky bude naďalej využívať svoje kompetencie a pôsobiť v prospech lepšieho súdnictva. Bude však zároveň pripomínať, že je to predovšetkým samotná justícia - jej vrcholní predstavitelia, ale aj sudcovia na všetkých stupňoch súdov, vrátane ich zástupcov v Súdnej rady, ktorých by mala silno znepokojovať pretrvávajúca vysoká nedôvera verejnosti v naše súdnictvo a skutočné dôvody, ktoré túto nedôveru spôsobujú.