Vyhlásenie prezidentky k prípadu Jozefa Chovanca

Vyhlásenie prezidentky k prípadu Jozefa Chovanca

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 10. septembra 2020 vyjadrila k prípadu slovenského občana Jozefa Chovanca, ktorý zomrel v Belgicku. 

Prezidentka prostredníctvom právnych zástupcov navrhla rodine Jozefa Chovanca možnosť, aby sa súčasťou expertného tímu v Belgicku stal aj slovenský expert. Rodina túto možnosť zvážila a rozhodla sa ju využiť. Prezidentka je presvedčená, že tento krok môže pomôcť dôveryhodnosti vyšetrovania v očiach slovenskej aj belgickej verejnosti.  Ako hlava štátu preto požiada belgickú stranu, aby túto žiadosť pozostalých zohľadnili. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné uviesť viac podrobností.

Prezidentka znovu vyjadrila sústrasť rodine pána Chovanca. Napriek skutočnosti, že sa náš zastupiteľský úrad v Belgicku v tomto prípade od začiatku aktívne angažoval, je podľa prezidentky znepokojujúce, že prípad nebol za takú dlhú dobu riadne vyšetrený. "Smrť, pri ktorej je podozrenie, že nastala v dôsledku policajného zákroku je neospravedlniteľná a zverejnené zábery zo zadržiavacej miestnosti museli vyvolať hnev a zdesenie v každom nás. Odsudzujem všetky formy policajnej brutality, nech sa deje voči akémukoľvek človeku a občanovi ktorejkoľvek krajiny. Aj keď sa po zverejnení videa pohli veci dopredu a došlo v niektorých prípadoch k vyvodeniu personálnej zodpovednosti, pochybnosti o vyšetrovaní prípadu zostali a bude na prospech všetkých, aby boli podniknuté potrebné kroky, ktoré zvýšia dôveru u belgickej aj slovenskej verejnosti. Verím, že v tomto máme s belgickou stranou rovnaký cieľ aj rovnaké očakávania."

Podľa prezidentky môže prítomnosť nášho experta pomôcť lepšie objasniť okolnosti prípadu a priniesť viac dôvery v celý vyšetrovací proces, ako u nás doma, tak aj v Belgicku. A o to nám všetkým v prvom rade musí ísť.