Prezidentka po stretnutiach s Milanom Lučanským a Jaromírom Čižnárom

Prezidentka po stretnutiach s Milanom Lučanským a Jaromírom Čižnárom

Celý text vyhlásenia prezidentky Zuzany Čaputovej po stretnutiach s policajným prezidentom Milanom Lučanským a generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom. 

Vážené dámy, vážení páni,

skôr, než vás budem informovať o výsledkoch stretnutí s policajným prezidentom a generálnym prokurátorom, považujem za potrebné osobitne sa zmieniť o tom, prečo som sa s nimi stretla.
Pred vyše rokom boli získané nahrávky, z ktorých vyplýva, že bývalý generálny prokurátor prijímal pokyny od osoby dnes obžalovanej zo spáchania trestných činov. Následné zistenia polície smerovali k tomu, že bývalý generálny prokurátor mal zadržiavať dôkazy a poskytovať nezákonnú podporu v ďalších kauzách.
Bývalý generálny prokurátor umožnil cudzím osobám vo svojej kancelárii nainštalovať nahrávacie zariadenie, a nahrávky, ktoré takto získal, boli k dispozícii kriminálne podozrivej osobe. To samo o sebe je bezprecedentným príkladom toho, k akému ohrozeniu ústavného orgánu došlo. Podľa nahrávok, najvyšší predstaviteľ generálnej prokuratúry vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim jej poslaniu, napríklad aj nečinnosťou tam, kde sa aktivita generálneho prokurátora priamo vyžadovala.
 
Dámy a páni,

v týchto dňoch som sa stretla s generálnym prokurátorom a policajným prezidentom. Obom pánom ďakujem za otvorenosť s cieľom objasniť situáciu, ktorá predchádzala zrušeniu obvinenia bývalého generálneho prokurátora. Samozrejme, že v plnej miere rešpektujem nezávislosť vyšetrovania a mieru poskytnutia informácií som nechala na nich. Predmetom môjho záujmu bola skutočnosť, ktorá logicky vyplynula z minulotýždňových udalostí. Teda najskôr zadržanie pána Trnku a vznesenie obvinenia a na druhý deň jeho prepustenie a informácia o tom, že obvinenie bolo zrušené.

Môj záver je po týchto rozhovoroch nasledovný:

Situácia vznikla v dôsledku nedostatočnej koordinácie medzi políciou a prokuratúrou. Som presvedčená, že v prípade tak spoločensky citlivých káuz, týkajúcich sa bývalého najvyššieho strážcu zákonnosti, musí efektívne fungovať koordinácia medzi vyšetrovateľom a dozorujúcim prokurátorom. Nemôže sa teda stať, že až pri vznesení obvinenia sa prejaví tak odlišný právny názor, ktorý vedie k zrušeniu obvinenia. Rovnako by sa nemalo stať, že takýto krok ostane bez náležitého vysvetlenia. 

Je nevyhnutné si uvedomiť, že nejde o bežný kriminálny prípad. A tiež aj to, že akékoľvek kroky vo vyšetrovaní bude verejnosť  vnímať cez obsah nahrávok, ktoré sú všeobecne známe. Zodpovednosť polície a prokuratúry, ak im záleží na ich dôveryhodnosti, nemôže končiť vznesením alebo zrušením obvinenia. Ich zodpovednosť končí až vtedy, keď aj v komunikácii s verejnosťou urobia všetko pre rozptýlenie legitímnych pochybností o ich postupe.
Policajný prezident aj generálny prokurátor ma opakovane uistili, že sa vo všetkých podozreniach ďalej koná a vyšetruje. Zrušenie obvinenia voči Dobroslavovi Trnkovi teda neznamená koniec vyšetrovania tejto osoby a jej skutkov, vrátane tých, ktoré môžu vyplývať zo zverejnených nahrávok.
 

Dámy a páni, 
dôveru v inštitúcie na ochranu práva potrebujeme, bez nej sa nedá odvíjať ani viera v právny štát. Verím, že zásadnejší postup v tejto veci môže prispieť aj k posilneniu dôvery v spravodlivosť. Lebo v konečnom dôsledku o dôveru v spravodlivosť dnes na Slovensku ide.