Zamestanci KP SR zasadili spolu s prezidentkou 1400 stromov

Zamestanci KP SR zasadili spolu s prezidentkou 1400 stromov

Zamestnaci prezidentskej kancelárie zasadili v sobotu 23. apríla 2022 spolu s prezidentkou Zuzanou Čaputovou 1400 stromov pri Križovanoch nad Dudváhom. 

Ide o súčasť projektu Zelená kancelária. Podľa prezidentky by mali verejné inštitúcie prispieť k znižovaniu svojho dopadu na klímu a prezidentská kancelária sa snaží ísť príkladom. "Naším cieľom je stať sa prvou klimaticky neutrálnou inštitúciou do roku 2030 na Slovensku. Ročne máme vysadiť viac ako tisícku stromov, aby sme vykompenzovali letecké emisie, ktoré nevieme inak eliminovať."

Prezidentka zároveň zdôraznila, že prvoradým je znižovanie emisií, ktoré spôsobujú klimatickú zmenu, a pripomenula, že v rámci projektu Zelená kancelária sa realizujú rôzne opatrenia, ktoré k nemu vedú. Napríklad zmenou prevádzky budov či postupným prechodom vozového parku na hybridy a elektromobily sa len za minulý rok podarilo znížiť emisie z dopravy o polovicu.

Sadenie stromov pomohla zorganizovať obec Križovany nad Dudváhom a Lesy SR. "V tejto lokalite už na jeseň sadilo stromy miestne občianske združenie OZ Cez Kerestúr v spolupráci s pani starostkou. Veľmi ma teší, keď sa obce aktívne zapájajú do takýchto aktivít v prospech ochrany životného prostredia."