Zem nám dáva naliehavo najavo, že sme k nej stratili pokoru a cit pre mieru

Zem nám dáva naliehavo najavo, že sme k nej stratili pokoru a cit pre mieru

Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti Dňa Zeme pripomenula dôležitosť ochrany životného prostredia. Podľa prezidentky si máme práve dnes opätovne uvedomiť, že sme prvou generáciou, ktorá následky svojich činov cíti na zmene klímy a zrejme poslednou generáciou, ktorá s tým ešte môže niečo urobiť. „Naša planéta nám dáva naliehavo najavo, že sme k nej stratili pokoru a cit pre mieru. Správame sa k nej ako k spotrebnému tovaru. Ale každé závažné poškodenie kvality životného prostredia pocítime na vlastnom zdraví. Znečistené ovzdušie vedie napríklad k vyše 5000 predčasným úmrtiam na Slovensku ročne, ale aj k zvýšenému nárastu úmrtnosti na COVID-19.“ 

Prezidentka si myslí, že klimatická kríza a koronakríza nás učia niečo podobné – aby sme prežili v zdraví, musíme nahradiť egoizmus spolupatričnosťou a záujmom o svet okolo nás. „Potrebujeme dôkladnú a účinnú zmeny politík, spôsobu podnikania, výroby energie, dopravy a nakladania s prírodnými zdrojmi. Potrebujeme zlepšiť ochranu biodiverzity. Máme dlh voči tejto planéte a je čas platiť svoje účty a prírodu chrániť.“