Zmluva o dodávke vakcíny Sputnik V by mala byť zverejnená

Zmluva o dodávke vakcíny Sputnik V by mala byť zverejnená

Prezidentka Zuzana Čaputová sa vo štvrtok 15. apríla 2021 vyjadrila k zmluve o dodávke vakcíny Sputnik V, o sprístupnenie ktorej požiadala ministra zdravotníctva. 

K tomuto kroku pristúpila preto, lebo v posledných dňoch zaznievali vyjadrenia, že Slovenská republika alebo jej inštitúcie porušili uvedenú zmluvu, čo môže mať vplyv na našu reputáciu, prípadne mať za následok povinnosť vrátiť vakcínu. Prezidentka po dôkladnom preštudovaní zmluvy vo svojom vyhlásení uviedla, že ide o zmluvu, ktorá by mala byť príslušným spôsobom povinné zverejnená. Podľa nej je na rozhodnutí toho, kto zmluvu uzavrel, aby k tomu urobil všetky kroky. 

"Zároveň som si okrem zmluvy vyžiadala aj list zo dňa 6.4., ktorý slovenskej zmluvnej strane zaslala ruská strana a v ktorom požiadala o vrátenie vakcíny. Verejnosť bola informovaná, že dôvodom, pre ktorý ruská strana vzniesla takúto požiadavku, malo byť to, že Štátny ústav na kontrolu liečiv dal testovať vakcínu Sputnik V laboratóriu, ktoré nemá OMCL certifikáciu. Na základe oboch preštudovaných dokumentov konštatujem, že toto tvrdenie nie je pravdivé a teda dôvodom požiadavky na vrátenie bola iná skutočnosť. 

Viac svetla do tejto záležitostí vnesie zverejnenie zmluvy, o ktorom musí rozhodnúť príslušné ministerstvo. Očakávam, že kým sa tak stane, verejnosť nebude ďalej znepokojovaná šírením nepravdivých informácií, z koho viny došlo k porušeniu zmluvy o dodávke vakcíny.

Správu, že agendu ohľadom vakcíny Sputnik V prebral minister zdravotníctva vnímam pozitívne a oceňujem jeho prísľub, že riešenie zmluvných vzťahov, proces povoľovania vakcíny a s tým súvisiaca komunikácia už bude prebiehať štandardným spôsobom."

Na záver prezidentka dodala, že cieľ vlády zabezpečiť pre našich občanov ďalšiu vakcínu, považuje za úplne legitímny a správny. Podľa nej však nesmie byť ďalej prezentovaný v protiklade so snahou kompetentných inštitúcií overiť jej bezpečnosť a účinnosť.