Prezidentka podpísala zákon o opatreniach vo finančnej oblasti

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 28. septmebra 2020 zákon z 22. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prezidentka zablahoželala Milošovi Zemanovi k jeho narodeninám

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v pondelok 28. septembra 2020 blahopravný telegram prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi k jeho narodeninám. 

Prezidentka podpísala tri zákony, medzi nimi aj zákon o sociálnom poistení

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 22. septembra 2020 tri zákony, ktoré NR SR schválila na septembrovej schôdzi. Zákon zo 17. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon zo 17. septembra 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon zo 17. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.  

Prezidentka odpustila časť trestu mužovi, ktorý bol odsúdený za konzumáciu marihuany

Prezidentka Zuzana Čaputová udelila v piatok 18. septembra 2020 milosť 28-ročnému mužovi A. Z., ktorý bol súdom dvakrát odsúdený za držanie a konzumáciu marihuany spolu na 10,5 roka odňatia slobody. Prezidentka mu odpustila časť trestu, viac ako polovicu trestu si už odpykal. Detaily ako aj zdôvodnenie rozhodnutia prezidentky je dostupné v sekcii Milosti a amnestie

Prezidentka podporila Európsky týždeň mobility

Prezidentka Zuzana Čaputová podporila Európsky týždeň mobility. Hlas prezidentky ohlasuje zastávku Hodžovo námestie v autobusoch a trolejbusoch premávajúcich na linkách okolo Prezidentského paláca. 

Prezidentka podpísala zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 7. septembra 2020 podpísala zákon z 2. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Prezidentka zároveň v zmysle čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky sa rozhodla nepodpísať zákon z 2. septembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prezidentka podpísala zákon o prokuratúre

Prezidentka Zuzana Čaputová v piatok 4. septembra 2020 podpísala zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. NR SR ho schválila 2. septembra 2020, pričom akceptovala pripomienky prezidentky.