Reakcia prezidentky na vyjadrenia Roberta Fica

Reakcia prezidentky Zuzany Čaputovej na vyjadrenia predsedu Smeru Roberta Fica.Nevyhnutnou podmienkou vymenovania vlády je doručenie mien nominantov, ktorí majú byť jej členmi. Robert Fico prezidentke doteraz žiadny takýto návrh nedoručil, takže prezidentka ani nemá čo odkladať. Pri kreovaní novej vlády prezidentka koná striktne v súlade s ústavou a jej postup bol doteraz vecný a profesionálny. Na rozdiel od Roberta Fica, ktorý opäť prešiel do útoku. Keď bude mať prezidentka zoznam nominantov k dispozícii, má právo a aj povinnosť sa s menami oboznámiť a pokiaľ nebudú vážne prekážky, vládu vymenuje.

Prezidentka ruší program zo zdravotných dôvodov

Prezidentka Zuzana Čaputová zrušila zo zdravotných dôvodov svoj pracovný program na najbližšie dva dni. O ďalších zmenách v programe prezidentky bude KP SR včas informovať. 

Stanovisko prezidentky k vyjadreniam M. Žilinku

Stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej k vyjadreniam generálneho prokurátora Maroša Žilinku:Prezidentka sa k téme využívania paragrafu 363 vždy stavala vecne a odborne a k možnosti podania disciplinárneho návrhu na generálneho prokurátora sa vyjadrovala iba v spojitosti s otázkami novinárov. Za krokmi prezidentky smerom k Ústavnému súdu je presne opačný úmysel, než prezentuje generálny prokurátor - prezidentke ide o vyriešenie sporných ústavnoprávnych otázok bez ohľadu na osobu generálneho prokurátora alebo osobu prezidentky, a teda o výklad ústavy, ktorý bude platný voči všetkým. Tento postup môže byť nápomocný aj pre samotnú činnosť generálneho prokurátora, a preto slová Maroša Žilinku o dlhodobom zneisťovaní verejnosti o zákonnosti jeho postupu zo strany prezidentky nemajú s realitou nič spoločné. V prípade aktuálneho podania na Ústavný súd ide predovšetkým o vyriešenie spornej ústavnoprávnej otázky, či môže generálny prokurátor odmietnuť prezidentke poskytnúť svoje rozhodnutia pre výkon jej právomocí. Napriek zjavne osobnej rovine zo strany generálneho prokurátora sa prezidentka k mnohým výzvam na podanie disciplinárneho návrhu stavia vecne a bez argumentov tomuto tlaku nepodľahla. Akýkoľvek záujem o živé kauzy prezidentka dôrazne odmieta.

Prezidentka podala žalobu na ochranu osobnosti na Roberta Fica

Prezidentka Zuzana Čaputová podala v stredu 13. septembra 2023 na súd žalobu na Roberta Fica na ochranu osobnosti. Dôvodom sú hrubé klamstvá a vymyslené obvinenia, ktoré o nej neustále šíri. Prezidentka si je vedomá toho, že ako verejne činná osoba je povinná znášať vyššiu mieru kritiky. Nie je však povinná znášať stupňujúce sa verejné šikanovanie a bezdôvodné obviňovanie z porušovania ústavy, zákonov, či služby inej moci. Takúto rétoriku bez faktických základov považuje za vedomé zneužívanie slobody prejavu na vyvolávanie nenávisti voči jej osobe. Je presvedčená, že Robert Fico opakovaným šírením hrubých klamstiev zasahuje do jej osobnostných práv takým spôsobom a v takej intenzite, že jediným naozaj účinným prostriedkom jej ochrany je už len podanie žaloby.Pokiaľ bude spoločnosť aj ďalej tolerovať tento typ nenávistných prejavov a vymyslených obvinení, je podľa prezidentky namieste obava, že medzi sledovateľmi Roberta Fica a jemu podobných politikov sa nájdu aj jedinci, ktorí vyhrotia takéto verbálne ataky do fyzického násilia. Že nejde len o hypotézu, ale o reálnu hrozbu, svedčia opakované vyhrážky adresované priamo prezidentke a jej najbližším.Naše súdy už rozhodli, že nároky na primeranosť prezentovaných tvrdení a ich pravdivosť by mali byť u verejne činných osôb vyššie, ako sú u bežných občanov. Jednak z dôvodu ich spoločenského postavenia, tak aj z dôvodu značného vplyvu na široké masy prostredníctvom sociálnych sietí. Podaním žaloby na ochranu osobnosti prezidentka nechráni primárne seba, ale predovšetkým inštitúciu, ktorú zastupuje a tým aj celú spoločnosť. Výsledné súdne rozhodnutie môže byť prínosom pre ochranu demokratických hodnôt a inštitúcií pred verbálnymi prejavmi, ktorých hlavným cieľom je rozosievanie negatívnych emócií a podnecovanie nenávisti voči komukoľvek.Prezidentka je presvedčená, že každá spoločnosť, v ktorej víťazia lží a nenávisť, je ohrozenou spoločnosťou.

Prezidentka rozhodla o odvolaní riaditeľa SIS

Prezidentka Zuzana Čaputová v stredu 23. augusta 2023 na návrh vlády rozhodla o odvolaní riaditeľa Slovenskej informačnej služby Michala Aláča s účinnosťou od ďalšieho dňa. Právomoci riaditeľa bude v súlade so štatútom SIS v plnom rozsahu vykonávať jej námestník Tomáš Rulíšek, ktorý je dlhoročným príslušníkom SIS a v ktorého pôsobnosti boli aj medzinárodné vzťahy SIS.

Prezidentka podpísala 4 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 18. júla 2023 štyri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 5 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 17. júla 2023 päť zákonov. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala 4 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 14. júla 2023 štyri zákony. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Prezidentka podpísala šesť zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 6. júla 2023 šesť zákonov. Ich kompletný zoznam je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony.