Prezidentka podpísala 5 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 5. októbra podpísala 5 zákonov vrátane zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, o civilnom letectve, o sociálnom poistení a zákona o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve.Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony.

Sústrastný telegram v súvislosti s požiarom v nemocnici v Rumunsku

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala v piatok 1. októbra 2021 sústrastný telegram prezidentovi Rumunska Klausovi Iohannisovi v súvislosti s požiarom v nemocnici v Konstanca, ktorý si vyžiadal obete na životoch. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie. 

Prezidentka podpísala tri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 30. septembra 2021 tri zákony. Ich zoznam a presné názvy sú uvedené v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka vymenovala člena Regulačnej rady

Prezidentka Zuzana Čaputová na návrh Národnej rady Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 1. októbra 2021 Miroslava Dudláka za člena Regulačnej rady.  

Sústrastný telegram v súvislosti so streľbou na univerzite v Rusku

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Ruskej federácie Vladimírovi Putinovi v súvislosti so streľbou na Permskej štátnej univerzite v meste Perm, ktorá si vyžiadala niekoľko obetí. V mene občanov SR prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a zraneným zaželala skoré uzdravenie. 

Vo veku 79 rokov zomrel otec prezidentky p. Štefan Strapák

Kancelária prezidenta SR s hlbokým zármutkom oznamuje, že v stredu 15. septembra 2021 po dlhej a ťažkej chorobe zomrel vo veku 79 rokov otec prezidentky SR Zuzany Čaputovej p. Štefan Strapák. Prezidentka z tohto dôvodu upravila svoj pracovný program na najbližšie dni. V tejto súvislosti prosíme médiá a verejnosť, aby v tejto ťažkej chvíli rešpektovali súkromie prezidentky, jej najbližšej rodiny a ostatných pozostalých.

Prezidentka odpustila trest odňatia slobody matke ťažko chorej dcéry

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila 10. septembra 2021 milosť 31-ročnej žene Ž. B., ktorá bola súdom odsúdená na trest odňatia slobody v trvaní 1 rok, pre spáchanie prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pretože jej deti mali v škole vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny. Odsúdená Ž. B. je matkou 7 maloletých detí, pričom jedna z jej dcér je ťažko zdravotne postihnutá a jej vážny zdravotný stav si vyžaduje zvýšený dohľad a celodennú starostlivosť. Odsúdená sa podľa zistených informácií o všetky svoje deti riadne stará, a to vo veľmi skromných podmienkach. Otec detí bol za uvedený skutok odsúdený na rovnaký trest odňatia slobody, pričom trest si už vykonal. V prípade, ak by odsúdená nastúpila na výkon trestu odňatia slobody, otec by len veľmi ťažko vedel zabezpečiť adekvátnu celodennú starostlivosť o ťažko zdravotne postihnuté dieťa a tiež o tri deti, ktoré sú ešte v útlom veku a nenavštevujú školské zariadenia. Okrem prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, pre vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny detí, nebola Ž. B. v minulosti odsúdená pre spáchanie iného trestného činu. Obec, v ktorej rodina žije, neeviduje na rodinu žiadne sťažnosti. V záujme zabezpečenia riadnej starostlivosti o ťažko chorú dcéru a tiež ostatné maloleté deti odpustila prezidentka odsúdenej trest odňatia slobody vo výmere 1 rok.  Prezidentka Slovenskej republiky pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila okrem právnych aspektov prípadu najmä ťažkú sociálnu situáciu v rodine odsúdenej ako aj skutočnosť, že matka preukázala, že sa o deti vie a chce postarať. Prezidentka Slovenskej republiky pri udeľovaní milosti postupovala podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) Ústavy Slovenskej republiky a § 472 Trestného poriadku.      

Reakcia prezidentky na zrušenie obvinenia V. Pčolinského

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 31. augusta 2021 reagovala na zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Podľa nej je zrušenie obvinenia bývalého riaditeľa SIS námestníkom generálneho prokurátora prekvapujúce o to viac, že len minulý týždeň senát Najvyššieho súdu SR, a pred tým ďalšie dva jeho senáty, nevideli dôvody na zrušenie väzby, a teda potvrdili dôvodnosť trestného stíhania. Očakávam teraz, že v rámci zákonných možností prokuratúra objasní tie skutočnosti, na základe ktorých k zrušeniu obvinenia došlo a odpovie na otázky, ktoré to vyvolalo.

Reakcia prezidentky na odstúpenie policajného prezidenta

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 31. augusta 2021 reagovala na odstúpenie prezidenta Policajného zboru SR Petra Kovaříka. "Odstúpenie policajného prezidenta Petra Kovaříka je očakávanou reakciou na jeho predchádzajúce obvinenie krajským prokurátorom. Bolo by ťažko obhájiteľné vykonávať takúto funkciu so statusom obvineného z úmyselného trestného činu a rešpektujem, že aj pán Kovařík si to takto vyhodnotil.Dôvody jeho obvinenia však zo strany prokuratúry stále neboli vysvetlené. Dôvera verejnosti v inštitúcie na ochranu práva a v proces vyšetrovania je v demokratickej spoločnosti kľúčová,  a preto od najvyšších predstaviteľov týchto inštitúcií očakávam, že budú konať spôsobom, ktorý dôveru verejnosti posilní a nie naopak. Zdôvodňovanie citlivých rozhodnutí pred verejnosťou patrí k budovaniu dôvery a patrí aj k étosu zmeny, ku ktorej sa všetci hlásili." 

Pracovné stretnutie prezidentky s generálnym prokurátorom

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v pondelok 30. augusta 2021 stretla s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Na pracovné stretnutie ho pozvala ešte minulý týždeň v súvislosti s viditeľne napätými vzťahmi medzi generálnym a špeciálnym prokurátorom. Prezidentka zdôraznila, že verejný obraz sporov oslabuje dôveru verejnosti vo fungovanie prokuratúry ako celku. Konštatovala, že za celkový obraz a dôveru v túto inštitúciu zodpovedá primárne hlava generálnej prokuratúry.