Prezidentka podpísala 5 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 4. apríla 2022 podpísala 5 zákonov. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala 13 zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 29. marca 2022 podpísala 13 zákonov. Ich zoznam je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony

Prezidentka podpísala Lex Ukrajina

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 28. marca 2022 zákon z 22. marca 2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine tzv. Lex Ukrajina II. Urobila tak po prísľube zo strany vlády, že pripraví nariadenie, ktorým ochráni nájomníkov pred špekulatívnym ukončením nájmu v súvislosti s pomocou ukrajinským občanom a ľudia zo Slovenska, ktorí čelia chudobe tak budú lepšie chránení pred náhlym vypovedaním nájmu.

Prezidentka podpísala dva zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 24. marca 2022 zákon z 22. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon z 23. marca 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Stanovisko prezidentky k vyhosteniu ruských diplomatov

Stanovisko prezidentky Zuzany Čaputovej k vyhosteniu ruských diplomatov a k podozreniam zo špionáže:„Vyhostenie ruských diplomatov z územia SR je adekvátnou odpoveďou na zistenia Vojenského spravodajstva a orgánov činných v trestnom konaní. Tie sú mimoriadne vážne a potvrdzujú dlhodobý trend ovplyvňovania verejnej mienky a politiky na Slovensku zo strany Ruskej federácie. Cieľom takýchto aktivít je v konečnom dôsledku narušiť vnútornú stabilitu a oslabiť bezpečnosť Slovenska a musíme sa im preto účinne brániť. Verím, že bezpečnostné zložky do dôsledkov vyšetria všetky podozrenia zo špionáže v prospech Ruska a budú schopné zamedziť podobným aktivitám v budúcnosti.“

Prezidentka podpísala dva zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 8. marca 2022 podpísala zákon o verejnom obstarávaní a zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Komplentný zoznam podpísaných zákonov.   

Prezidentka by uvítala aj ďalšie snahy o zjemnenie zákona o štátnom občianstve

Pprezidentka Zuzana Čaputová podpísala v pondelok 7. marca 2022 štyri zákony, medzi nimi aj novelu zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky.Prezidentka po dôslednom posúdení novely nenašla jej protiústavnosť. V súvislosti s výhradami voči novele je potrebné dôsledne rozlišovať medzi zmenou zákona o štátnom občianstve Slovenskej republiky z roku 2010 a súčasnou novelou tohto zákona.Aktuálna novela zákona zjemňuje nepriaznivé dopady zmeny z roku 2010, keď bol kontroverzným spôsobom v skrátenom legislativnom konaní zavedený nový spôsob zániku štátneho občianstva, teda automatická strata štátneho občianstva z dôvodu nadobudnutia občianstva iného štátu, a rozširuje okruh výnimiek, v ktorých nedochádza k strate slovenského občianstva.Prezidentka by však v rámci riadneho legislatívneho procesu uvítala aj ďalšie snahy o zjemnenie tohto zákona, resp. o zmenu mechanizmu straty štátneho občianstva.

Prezidentka podpísala zákon v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v piatok 25. februára 2022 zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorý v ten istý deň, neskoro večer, schválila NR SR. 

Prezidentka vetovala novelu Zákonníka práce

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila v piatok 25. februára 2022 Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie zákon z 10. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Schválená úprava predstavuje podľa prezidentky oslabenie práva zamestnanca - osoby so zdravotným postihnutím na ochranu pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Nepriniesla by zlepšenie postavenia zamestnancov so zdravotným postihnutím, ale naopak by znížila ich reálnu ochranu spôsobom, ktorý nezodpovedá požiadavkám Ústavy SR ani medzinárodného Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Navyše by priniesla neprimeranú právnu neistotu nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov. S výhradami voči prijatej úprave sa na prezidentku obrátila aj Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Prezidentka navrhuje pri opätovnom prerokovaní neprijať zákon ako celok.    

Prezidentka podpísala 2 zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 22. februára 2022 podpísala 2 zákony, ktoré jej boli doručené NR SR. Zoznam podpísaných zákonov je dostupný v sekcii Podpísané a vrátené zákony.