Úvod Oficiálny program Krátke správy
17.02.2021

Prezidentka vníma argumenty k schváleniu zákona o kritickej infraštruktúre

Prezidentka vníma argumenty podnikateľských a zamestnávateľských zväzov a združení, ktoré sa na ňu obrátili v súvislosti so schválením zákona o kritickej infraštruktúre s tým, že im chýbala širšia odborná diskusia. Minister hospodárstva Richard Sulík prezidentku na nedávnom pracovnom stretnutí ubezpečil, že v najbližších mesiacoch bude iniciovať odbornú diskusiu o novej komplexnej právnej úprave ochrany strategických podnikov, ktorá nahradí tú súčasnú, a ktorá prejde riadnym legislatívnym konaním. Minister zároveň počas rokovania  prezidentku podrobne informoval o dôvodoch skráteného legislatívneho konania. Vzhľadom na fakt, že schválený zákon sa týka ochrany kritickej infraštruktúry štátu, prezidentka dôvody akceptovala a považuje ich za  opodstatnené. Zákon sa preto v utorok 16.2.2021 rozhodla podpísať.
16.02.2021

Prezidentka podpísala tri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v utorok 16. februára 2021 tri zákony, ktoré schválila NR SR. Ide o zákony o inšpekcii práce, o sudcoch a prísediacich a o kritickej infraštruktúre. Kompletný zoznam zákonov podpísaných prezidentkou s ich presnými a celými názvami je k dispozícii v sekcii Podpísané a vrátené zákony
11.02.2021

Prezidentka podpísala zákon, ktorý zavádza nulovú DPH na predaj respirátorov

Zuzana Čaputová dnes podpísala zákon z 5. februára 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona sa zavádza nulová sadzba DPH na predaj respirátorov FFP2 a FFP3. 
05.02.2021

Prezidentka podpísala viacero zákonov schválených v NR SR

Prezidentka podpísala v piatok 5.februára 2021 päť zákonov, ktoré poslanci schválili na aktuálnej schôdzi NR SR. Sú medzi nimi napríklad novely zákonov o potravinách, o poplatkoch za uloženie odpadov a o Environmentálnom fonde, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o regulácii v sieťových odvetviach, o veterinárnej starostlivosti, či zákon, ktorým sa mení Civilný mimosporový poriadok. Komplentný zoznam s presnými názvami podpísaných zákonov je k dispozícií v sekcii Podpísané a vrátené zákony. 
04.02.2021

Prezidentka podpísala štyri zákony

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala štyri zákony, ktoré NR SR schválila na rokovaní koncom januára. Ide o zákon z 28. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov,zákon z 28. januára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon z 28. januára 2021, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon z 29. januára 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov.    
27.01.2021

OZNAM: Úprava úradných hodín podateľne na Štefánikovej ulici

Od 1.2.2021 bude podateľňa Kancelárie prezidenta SR na Štefánikovej ulici fungovať v štandardnom režime počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00.
25.01.2021

Prezidentka zaslala blahoprajný telegram portugalskému prezidentovi

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala blahoprajný telegram prezidentovi Portugalskej republiky Marcelovi Rebelo de Sousovi pri príležitosti znovuzvolenia do funkcie prezidenta Portugalskej republiky (24.1.)V mene občanov Slovenskej republiky mu srdečne zablahoželala k znovuzvoleniu do funkcie prezidenta Portugalskej republiky. Prezidentka v telegrame uviedla, že Slovensko a Portugalsko spájajú tradične priateľské vzťahy umocnené našim spoločným členstvom v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Prezidentka verí, že ich spoločne budeme naďalej rozvíjať a prehlbovať na prospech občanov oboch našich štátov. "Vážený pán prezident, svet dnes čelí viacerým výzvam, vrátane akútnej zdravotníckej, sociálnej či ekonomickej krízy. V tomto zložitom období Vám občania Portugalska v prezidentských voľbách vyjadrili veľkú dôveru. Prajem Vám a celému ľudu Vašej krajiny veľa úspechov, šťastia a pevné zdravie."
22.01.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram prezidentovi Ukrajiny

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Ukrajiny Volodymyrovi Zelenskému v súvislosti s tragickým požiarom v Charkove (21.1.20221) Prezidentka prijala správu o tragickom nešťastí v Charkove, ktoré si v dôsledku požiaru vyžiadalo obete na životoch, s veľkým zármutkom. V mene občanov SR v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí a skoré uzdravenie zraneným.
18.01.2021

Prezidentka podpísala zákon schválený v súvislosti s druhou vlnou pandémie

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 18. januára 2021 podpísala zákon zo 14. januára 2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
15.01.2021

Prezidentka zaslala sústrastný telegram prezidentovi Indonézskej republiky

Prezidentka Zuzana Čaputová zaslala sústrastný telegram prezidentovi Indonézskej republiky Jokovi Widodovi v súvislosti s následkami zemetrasenia na ostrove Sulawesi. Správu o následkoch zemetrasenia prijala prezidentka s hlbokým zármutkom. V mene občanov Slovenskej republiky prezidentka v telegrame vyjadrila úprimnú sústrasť všetkým, ktorí boli týmto nešťastím zasiahnutí. Zraneným zapriala rýchle uzdravenie a verí v skorú nápravu škôd spôsobených zemetrasením a návrat do bežného života.