Kontakt pre média

Martin Strižinec

Martin Strižinec

hovorca prezidentky

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií pre médiá aj verejnosť sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti sa prijímajú:

  1. osobne a telefonicky: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava, Tel.: 02/ 59 333 382
  2. písomne: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
  3. elektronickou poštou – informacie@prezident.gov.sk
  4. iným technicky vykonateľným spôsobom

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám na stiahnutie