Tlačové oddelenie

02/ 59 33 33 82, 02/ 59 33 33 34
media@prezident.gov.sk

Odber tlačových správ