Kontakt pre média

Martin Strižinec

Martin Strižinec

hovorca prezidentky

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Podávanie a vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií pre médiá aj verejnosť sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

Žiadosti sa prijímajú:

  1. osobne: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
  2. telefonicky: 02/59 333 117
  3. písomne: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Štefánikova 2, 811 05 Bratislava
  4. elektronickou poštou: informacie@prezident.gov.sk
  5. iným technicky vykonateľným spôsobom